Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

18.4.2007

Kotitaloudet kasvattavat osuuttaan Viron lainamarkkinoilla

Viime vuoden lopulla yksityishenkilöiden osuus Viron pankkien yhteenlasketusta antolainauskannasta nousi jo 45 prosenttiin. Paikallisen rahoitusvalvontaviranomaisen mukaan yksityishenkilöiden lainaosuus oli vuotta aikaisemmin 39 prosenttia.

Viron pankkien koko lainakanta oli vuoden 2006 lopussa 178 miljardia kruunua eli 11,4 miljardia euroa.

Kotitalouksien lainanoton osuuden kasvuun vaikutti asuntokaupan jatkuminen vilkkaana. Koska myös kaupallisten kiinteistöjen hankinta oli aktiivista kiinteistölainojen kokonaisosuus pankkien lainasalkusta nousi vuoden 2006 lopulla 20 prosenttiin oltuaan 15 prosenttia vuonna 2005.

Vähittäispankkipuolella Hansapank kasvatti lainaosuuttaan 47,8 prosenttiin edellisvuoden 46,2 prosentista, kertoo Estonian Review. Ühispank menetti puolestaan markkinaosuuttaan. Sen osuus supistui 29,7 prosenttiin aiemmasta 31,8 prosentista.

Yksityisen antolainauksen markkinaosuutta menetti myös Nordea, jonka osuus laski 10,3 prosentista 9,5 prosenttiin. Sampo taas kykeni vahvistamaan asemaansa ja sen markkinaosuus nousi 9,0 prosenttiin osuuden oltua 8,6 prosenttia vuonna 2005.

Kotitalouksien lainanottoa on Virossa jo pitkään kiihdyttänyt eurooppalaisittain huippukova talouskasvua. Kasvu taas on saanut vetoapua juuri vahvasta kotimaisesta kulutuskysynnästä, jota on vastavuoroisesti rahoitettu kireän pankkikilpailun poikimalla helpolla ja edullisella lainarahalla. Lainanottoon ovat rohkaisseet työllisyystilanteen paraneminen ja nopea ansiotason nousu.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2007. Sisältö.
Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.