Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

18.4.2007

Teollisuustuotanto ylitti Venäjällä talouskasvun

Venäjän teollisuustuotanto pääsi alkuvuodesta hyvään vauhtiin. Tuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa vuositasolla 8,4 prosenttia, mikä oli kaksinkertainen tahti verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna, ilmoittaa tilastovirasto Rosstat.

Tuotannon kasvu ensimmäisellä vuosineljänneksellä tosin hidastui maaliskuussa kovatahtisen helmikuun jälkeen.

Teollisuustuotannon kehitystä kuvaava indeksi ei kohdistu kaikkiin tuotannon muotoihin, mutta se kattaa kuitenkin kaikki keskeiset alat. Tilastoinnissa otetaan huomioon mineraalituotanto, tehdasteollisuus, sähkön tuotanto ja jakelu sekä kaasu ja vesi. Laskelma kattaa näiltä aloilta yhteensä 730 avaintuotetta ja tuotannollista palvelua.

Mineraalituotantoon kuuluvan öljyn tuotanto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,9 prosenttia ja nousi 121 miljoonaan tonniin. Hiilen tuotanto taas supistui 2,9 prosenttia määrän ollessa 81,3 miljoonaa tonnia. Maakaasun tuotannossa tapahtui 1,2 prosentin lisäys, mikä merkitsi tuotantomäärän nousua 175 miljardiin kuutiometriin.

Venäjän sähköntuotanto supistui tammi-maaliskuussa 0,3 prosenttia ja oli kokonaisteholtaan 276 miljardia kilowattituntia. Tästä ydinvoimasähkön osuus oli 14,9 prosenttia, lämpövoimaloiden osuus 68,5 prosenttia ja vesivoimaloiden 16,5 prosenttia.

Vesivoimaloiden tuottaman sähkön osuus kuitenkin hypähti lähes neljänneksellä samalla kun sekä ydinvoimasähkön että lämpövoimalasähkön osuudet pienenivät.

Rosstatin ennakkokatsauksessa ei vielä ilmoitettu erikseen perinteisen tehdasteollisuuden tuotannossa tapahtunutta muutosta.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2007. Sisältö.
Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.