Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
11.4.2006

Suomalaisyritykset ovatlöytämässä Ukrainan

Ukrainan markkinat kiinnostavat nyt suomalaisia yrityksiä aikaisempaa selvästi enemmän. Ukrainan poliittinen ja kauppapoliittinen uudelleen suuntautuminen on myös saanut nopeasti vastakaikua lännessä. EU:n ohella nyt myös Yhdysvallat on myöntänyt Ukrainalle markkinatalousmaan statuksen.

Länteen ja kansainväliseen talouteen integroituminen on nyt edennyt tätäkin pitemmälle, sillä Ukrainalla on WTO-jäsenyysneuvotteluissaan jäljellä kahdenkeskiset neuvottelut enää parin, etukäteen ajatellen helpon neuvottelukumppanin kanssa. Ukrainan talouselämässä onkin odotettavissa tuntuvia muutoksia, jotka parantavat myös yrityselämän toimintaedellytyksiä.

Paljon ostovoimaa tarjolla

”Ukraina on tietysti jo sellaisenaan vakavasti otettava ja kiinnostava markkina-alue, onhan se Euroopan suurin maa, jolla on 47 miljoonan asukkaan väestö”, toteaa ETL Law Offices Oy:n partner Olli Pohjanvirta.

Pohjanvirran mukaan tästä väestömäärästä löytyy jo suuri määrä länsieurooppalaisenkin mittapuun mukaan ostovoimaisia kansalaisia. Tosin ostovoima keskittyy pääkaupunkiin Kiovaan sekä Odessaan ja Lvoviin. Lisäksi ostovoimaa löytyy Itä-Ukrainan perinteisiltä teollisuusalueilta.

Yrityssektorilla ulkomaisten tuotteiden tarve ja kysyntä vaihtelee suuresti toimialan mukaan, kertoo Pohjanvirta kertoo. Tuotantohyödykkeiden kysyntä ei ole vielä päässyt kunnolla vauhtiin, koska pääomien puute jarruttaa toistaiseksi tuotannollisia investointeja. Markkinat vetävät silti hyvin eräillä tuotealoilla, kuten esimerkiksi rakennustarvikkeissa.

Parhaat mahdollisuudet ulkomaisille yrityksille avautuvat Pohjanvirran mielestä kokoonpanoteollisuudessa, joka tähtää Ukrainan markkinoiden ohella myös Venäjälle ja muihinkin IVY-maihin. Ukrainassa investointikustannukset ja palkkakustannukset ovat edelleen alhaiset. Ukrainan itäviennin kannalta tärkeä jäsenyys CES-vapaatalousalueessa on kuitenkin vielä auki ja lopputulos vaikuttaa ukrainalaisten tuotteiden vero- ja tullikohteluun Venäjällä.

Pohjanvirta pitää suomalaisille sopivana strategiana edetä Ukrainaan venäläisen tiimin avulla, koska venäläiset hallitsevat paikalliset markkinat muita paremmin Ukrainaan voi mennä myös Baltian tai Puolan kautta. Etenkin Virossa toimiville suomalaisyrityksille reitti sopii, koska Virolla on hyviä kaupan ehtoja Ukrainan kanssa.

Teleyhtiöt ja pankit kiinnostavat

Markkinoille tulo yritysostolla saattaa sekin Ukrainassa onnistua, mutta Pohjanvirran mielestä teollisuudessa on pula sopivista kohteista. Ulkomaisia, lähinnä venäläisiä sijoittajia kiinnostavat tällä hetkellä etupäässä teleyhtiöt ja pankit.

Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset eivät Ukrainassa hankaloita liiketoimintaa juurin sen enempää kuin Venäjälläkään. Myös omaisuuden turvaa voidaan pitää saman tasoisena kuin Venäjällä.

Pohjanvirta voikin kokemuksella vertailla Ukrainan ja Venäjän oloja, koska hänen sijaintipaikkansa on Moskovassa ja ETL Law Officesilla on Moskovan ja Pietarin ohella toimisto myös Kiovassa. Kiovan toimisto on yhtälailla erikoistunut yritystoimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön sekä riitojen ratkaisuihin.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2006 (html)

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.