Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
11.4.2006

Viron valtiolla on suurimetsäomaisuus

Viron valtion kokonaismetsävarat on arvioitu 816 000 hehtaarin suuruisiksi. Valtion metsähallintokeskuksen mukaan kokomäärästä 543 000 hehtaaria on hoidettua, kaupallisiin tarkoituksiin kelpaavaa metsäaluetta. Loput metsistä koostuu eri määräyksin suojelluista alueista.

Metsähallintokeskus on myös arvioinut valtion omistamien metsävarojen arvon päätyen 1,28 miljardin kruunun summaan. Metsien arvo on noussut vuodessa 4,8 prosenttia, mikä johtuu pääasiassa sahetollisuuden tarvitseman raakapuun hinnannoususta.

Sahateollisuudella onkin Virossa raaka-ainepulaa. Valtio ja yksityiset metsänomistajat eivät pysty tyydyttämään sahojen kasvavia tarpeita. Sahat ovat siksi turvautuneet raakapuun tuontiin Venäjältä.

Äripäev-lehden keräämien tietojen mukaan Viron sahat toivat viime vuonna puuta Venäjältä 1,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli noin 50 prosenttia suurempi kuin mitä tuonti oli vuonna 2004. Sahojen käyttämästä raakapuusta kohta jo puolet on tuontitavaraa

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2006 (html)

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.