Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.3.2010

Investointien elpymiseen uskotaan Venäjällä

Tullin tietojen mukaan Suomen Venäjän-viennin arvo putosi viime vuonna 47 % jääden 4 miljardiin euroon. Tuontimme Venäjältä supistui puolestaan 31 % ja oli 7 miljardin euron suuruinen.

Rajan toiselta puolelta katsottuna Suomi on menettänyt hienoisesti markkinaosuuttaan Venäjällä. Venäjän tullin mukaan Suomen osuus Venäjän viennistä oli viime vuonna noin 3 % ja tuonnista runsaat 2 %. Venäjän suurimmat tuontimaat olivat Kiina (14 %), Saksa (13 %) ja Yhdysvallat (6 %).

Venäjän-viennistämme tärkeimpiä tuotteita olivat paperi ja paperituotteet (10 %), televiestintä-, radio- ja televisiolaitteet (9 %), lääkkeet (8 5) ja autot (8 %).

Osa Suomen vientitilastoihin sisältyvistä tavaroista on muualla valmistettuja, mutta ne kirjautuvat tullin tilastoihin omaksi vienniksemme. Siten todellisuudessa Suomen vienti Venäjälle on pienempi kuin mitä tilastoluvut osoittavat.

Tulli tuorein selvitys tästä niin kutsutusta jälleenviennistä koskee vuotta 2008, jolloin arviolta 30 % Venäjän-viennistämme oli jälleenvientiä. Venäjälle jatkaneen viennin suurimmat yksittäiset hyödykeryhmät olivat henkilöautot, matkapuhelimet sekä radio-, televisio- ja videolaitteet.

Suomen kautta itään suuntatuvat maantietransitokuljetukset romahtivat viime vuonna 53 %. Kuljetusten arvoksi tulli arvioi 14 miljardia euroa, mikä oli yli kolme kertaa enemmän kuin Suomen vienti Venäjälle.Tärkein syy kauttakulkukuljetusten supistumiseen oli henkilöautojen kauttakulun väheneminen lähes 80 prosentilla.

Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet muodostivat kuitenkin yhä suurimman yksittäisen tavararyhmän ja sen osuus kuljetusten arvosta oli 40 %.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus:
toimittaja Seija Lainela (bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-