Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.3.2010

Talouskriisi vaikutti eri tavoin IVY-alueella

IVY:n tilastoviraston mukaan yhteisön maiden bruttokansantuote supistui viime vuonna keskimäärin 7 %. Tuotannon lasku oli suurinta Ukrainassa (-15 %), Armeniassa (-14 %) sekä Venäjällä ja Moldovassa (-8 %). Valko-Venäjällä bkt pysyi edellisvuoden tasolla. Kaxakstanissa bkt kasvoi 1 %, Kirgisiassa 2 %, Tadzhikistanissa 3 %, Uzbekistanissa 8 % ja Azerbaidzhanissa 9 %. Turkmenistanin tietoja ei ole saatavissa.

Talouskriisi on heijastunut IVY-maihin pääasiassa joko maailmanmarkkinahintojen laskun, vientimäärien tai ulkomaisten rahalähetysten supistumisen kautta. Raaka-ainehintojen lasku on vaikuttanut etenkin Venäjän, Kazakstanin ja Ukrainan talouksiin, joiden keskeisten vientituotteiden hinnat laskivat etenkin viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla voimakkaasti.

Kazakstanin onnistui säilyttää positiivinen talouskehitys, vaikka öljyn hinta romahti ja sitä seurasi 39 % pudotus maan viennissä. Kasvu hidastui kuitenkin merkittävästi, sillä vielä kaudella 2000-2007 bkt nousi keskimäärin 10 % vuodessa. Samaan aikaan keskimäärin 26 % vuodessa kasvaneet investoinnit hidastuivat nekin ja lisäys jäi vaatimattomaan 2 prosenttiin vuonna 2009.

Valko-Venäjään kriisi heijastui etenkin sen Venäjän kanssa käymän ulkomaankaupan supistumisen kautta. Vuonna 2008 Venäjä kattoi 73 % maan koko viennistä. Viime vuonna Valko-Venäjän vienti supistui sekä IVY- että muihin maihin pudotuksen ollessa noin 35 %. Viennin tuntuvasta taantumasta huolimatta Valko-Venäjä onnistui kasvattamaan talouttaan muilla aloilla. Esimerkiksi investoinnit kiinteään pääomaan lisääntyivät 9 %.

Azerbaidzhanin suotuisaa talouskehitystä on selittänyt viime vuosina kasvanut öljynvienti. Kaudella 2000-2009 maan bkt on kasvanut keskimäärin 16 % vuodessa ja investoinnit keskimäärin 34 %.

Uzbekistanin talous säästyi kriisiltä osittain samoista syistä kuin Azerbaidzhan. Maa kasvatti viime vuonna energiavientiään 42 % edellisvuoteen verrattuna. Näin ollen vaikka öljyn hinnat laskivatkin vuoden aikana, vientimäärien kasvu kompensoi pudotusta. Muilta osin Uzbekistanin talous on edelleen hyvin maatalousvaltainen ja melko sulkeutunut. Toisaalta monet indikaattorit osittivat talouden vahvistumista ja esimerkiksi investoinnit lisääntyivät 25 % ja rakennustoiminta kasvoi 33 %.

IVY-alueen köyhimpiin ja kehittymättömimpiin talouksiin lukeutuvat Kirgisia, Tadzhikistan ja Moldova. Näihin suhteellisen sulkeutuneisiin maihin talouskriisi on heijastunut pääasiassa ulkomailta tulevien rahalähetysten kautta.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus:
toimittaja Seija Lainela (bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-