Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.3.2010

Maailmanpankki korotti Venäjän kasvuennustetta

Maailmanpankki uskoo tällä hetkellä Venäjän talouden elpyvän odotettua nopeampaan tahtiin. Pankki paransi maaliskuussa Venäjän vuoden 2010 talouskasvuennusteen 5-5,5 prosenttiin, kun aiemmassa ennusteessa tyydyttiin 3,2 prosentin kasvuun.

Pankki odottaa myös Venäjän saavan viimein inflaatiotahtinsa siedettävälle tasolle ja arvioi kuluttajahintojen nousun jäävän tänä vuonna seitsemään prosenttiin.

Maailmanpankin kasvuarvio on selvästi optimistisempi kuin Venäjän talousministeriön viimeisin ennuste, joka tyytyy 3-3,5 prosentin bruttokansantuotteen lisäykseen.Ministeriö on kuitenkin antanut ymmärtää, että päivitetty ennuste annetaan lähiaikoina ja se tulee olemaan edellistä parempi.

Inflaation suhteen ministeriö on toistaiseksi Maailmanpankin linjoilla ja ennustaa kuluttajahintojen nousun jäävän tänä vuonna 6,5-7,5 prosenttiin. Viime vuonna Venäjän bruttokansantuote supistui 7,9 prosenttia ja inflaatio oli 8,8 prosenttia.

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-