Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.3.2010

Latvialainen Parex Bank pilkotaan kahteen osaan

Latvian valtion haltuun ajautuneen Parex Bankin tervehdyttämiseen on löytynyt finanssialan kansainvälisen konsulttiyhtiön Nomuran kehittämä malli, jonka myös Latvian hallitus on nyt hyväksynyt. Suunnitelman mukaan pankki pilkotaan kahteen osaan siten, että nykyiseen Parex Bankaan jätetään realisointiarvoltaan ongelmallisten varojen hallinta. Toiseen, vielä perustamatta olevaa uuteen siirretään puolestaan tavallinen talletus- ja launaustoiminta.

Kumpikin pankki tulee huolehtimaan velvoitteistaan ja uudelleenjärjestelyssä pidetään huolta, etteivät ne voi joutua vararikkoon.

Järjestelyn uskotaan antavan Latvian valtiolle mahdollisuuden saada takaisin ainakin huomattavan osan Parex Bankiin sijoittamista pankkituista. Ratkaisumallilla uskotaan olevan myönteisiä vaikutuksia myös kansainvälisillä ja kotimaisilla rahoitusmarkkinoilla. Järjestelyn pitäisi kelvata sekä Euroopan komissiolle että EBRD-pankille, joka on edelleen Parex Bankin osakas.

Uudella “Parexilla” on puhtaat paperit, koska sen vakaavaraus ja likviditeetti tulevat olemaan hyvät. Tämän uskotaan puhuttelevan potentiaalisia asiakkaita. Ratkaisu tuntuu virtaviivaiselta, mutta vastaavanlaisten aikaisempien tapausten valossa siihen saattaa liittyä käytännön ongelmia ja riskejä.

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-