Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.3.2010

Liettua turvaa energiahuollossa omaan nestekaasuterminaalin

Liettuan hallitus on päättänyt nesteytetyn maakaasun terminaalin rakentamisesta. Energiaministeriön mukaan nestekaasun maahantuonnin mahdollistavan terminaalin tarkoituksena on varmistaa Liettuan energiahuoltoa ja tarjota paremmat neuvottelulähtökohdat venäläisen kaasun maahantuonnille Gazpromin kanssa. Gazprom on tällä hetkellä Liettuan ainoa maakaasuntoimittaja.

The Baltic Coursen tietojen mukaan uuden kaasuterminaalin sijoituspaikka olisi valtion omistaman Klaipedos Nafta -öljyterminaalin läheisyydessä. Terminaalihankkeen suunnittelu on joka tapauksessa tarkoitus aloittaa tämän vuoden aikana ja investointipäätöksen jälkeen rakennustyö vaatii vielä 2-3 vuotta.

Energiaministeriön mukaan hankkeen rahoitus ja omistus voidaan toteuttaa julkis-yksityisellä pohjalla. Liettuan suurimpiin yrityksiin lukeutuva lannoitevalmistaja Achema on jo ilmaissut kiinnostuksensa terminaalihankkeeseen. Yritys tarvitsee maakaasua lannoitteiden valmistuksessa.

Liettua on kuluvan vuoden alkukuukausina tullut entistä riippuvaisemmaksi Venäjältä toimitettavasta kaasusta sen jälkeen kun Ignalinan ydinvoimalan toinen vielä toiminnassa ollut ydinreaktori sammutettiin EU:n jäsenyysehtojen mukaisesti.

Luonnonkaasusta tuotetun nestekaasun maailmanmarkkinoiden odotetaan kasvavan, koska erikoistankkereilla voidaan kuljettaa jo pitkien matkojen takaa kaasueriä, joille tarvittaessa löytyy ostajia. Nestekaasua voidaan jo nyt tuottaa myös savikiilteestä, jota tuotetaan suuressa mittakaavassa Yhdysvalloissa ja aikaa myöten myös esimerkiksi Liettuan naapurimaassa Puolassa.

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-