Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.3.2010

Tuonnin romahdus vahvisti Baltian maiden kauppataseita

Baltian maat menettivät viime vuonna vähintään viidenneksen viennistään, mutta selvisivät EU:n sisäisessä vertailussa kuitenkin hyvin Ruotsiin ja etenkin Suomeen verrattuna. Eurostatin tuoreen vuosiyhteenvedon mukaan Baltian maista Liettua menetti eniten ulkomaanmarkkinoita viennin supistuessa 27 prosenttia. Virossa vienti supistui 24 prosenttia. Vähiten menetti ehkä Latvia, jossa pudotus edellisvuotiseen oli 21 prosenttia.

Viennin arvolla mitattuna Latvia oli kuitenkin kolmikon pienin vientimaa. Sen viennin arvo oli viime vuonna 5,5 miljardia euroa, kun Viron vienti oli 6,5 miljardia euroa ja Liettuan 11,8 miljardia.

Ulkomaankaupan tuontipuolella Baltian maat taantuivat eniten koko EU-alueella. Liettuassa tuonti laski 38 prosenttia, Latviassa 37 prosenttia ja Virossa 33 prosenttia. Tuonnin vientiä suurempi pudotus koitui toisaalta Baltian maiden eduksi, sillä se kavensi tuntuvasti niiden kauppataseissa perinteisesti ollutta alijäämää.

EU-alueen suurimmat vientimaat vuonna 2009 olivat Saksa, Alankomaat ja Ranska. Saksan viennin arvo oli 803,9 miljardia euroa, kun taas loppusumma Alankomaissa oli 357,3 miljardia euroa ja Ranskassa 341,6 miljardia euroa. Saksalla ja Alankomailla oli myös vertailun isoimmat ylijäämät kauppataseessa.

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-