Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.3.2010

Ukrainan mineraali-varat ovatkin luultua arvokkaammat

Ukrainan maaperästä löytyy mittavasti erilaisia mineraalivaroja, joista on nyt julkistettu sekä ulkomaisten asiantuntijoiden että oman ympäristöministeriön tekemiä arvioita. Uutistoimisto Ukrininformin haastatteleman varaministeri Dmytro Hurskyn mukaan Ukrainasta löytyy ainakin 98 eri mineraalilajia noin 3 500 käytössä olevalta esiintymältä. Lisäksi noin 5 500 esiintymää varten on rekisteröity etsintävaraus.

Esiintymien joukossa on 385 kaasu- tai öljyesiintymää.

Käytössä olevien tai käyttövalmiiden kaasuesiintymien varannoiksi ministeriö arvioi 1 300 miljardia kuutiota ja reservinä ovat lisäksi 4 700 miljardin kuution jo todennetut esiintymät. Suuri merkitys on myös Ukrainan kivihiiliesiintymillä. Eri hiililaatuja sisältävien varantojen kokonaismääräksi ministeriö laskee 68 miljoonaa tonnia.Ukrainalla on myös suuret uraanivarat ja maa on tällä hetkellä maailman viidenneksi suurin uraanintuottaja.

Ympäristöministeriön kattavassa mineraalivarojen kartoituksessa päädyttiin siihen, että maan tiedossa olevien mineraalivarojen kokonaisarvo on 750 miljardia dollaria. Summa on valtava, mutta se silti selvästi alle kanadalaisten amerikkalaisten, australialaisten ja eteläafrikkalaisten asiantuntijoiden arvioiden. Heidän suorittamissaan kartoituksissa mineraalivarojen kokonaispotentiaali vaihteli 11 00 ja 1150 miljardin dollarin välillä.

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-