Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.3.2010

BOFIT paransi Venäjän talousennustettaan

Suomen Pankin BOFIT-tutkimuslaitoksen uusimmassa Venäjä-ennusteessa odotetaan Venäjän kokonaistuotannon palaavan nopean kasvun uralle vuosina 2010-2012.

BOFIT on nostanut Venäjän vuoden 2010 kokonaistuotannon kasvuennustettaan parantuneiden maailmantalouden näkymien perusteella aiemmasta kolmesta prosentista kuuteen prosenttiin. Kaudella 2011-2012 kasvun odotetaan hidastuvan 4-5 prosenttiin.

Kuluvana vuonna kansainvälisen taloustilanteen rauhoittuminen ja raaka-aineiden hintakehitys tukevat sekä kotitalouksien että yritysten kysyntänäkymien parantumista. Vuositasolla mitattuja kasvulukuja suurentaa myös viime vuoden erittäin alhainen vertailutaso. Venäläiset kotitaloudet ovat keskimäärin varsin vähän velkaantuneita, mikä tukee kulutuksen nopeaa elpymistä. Kulutuksen arvioidaankin kasvavan verrattain nopeasti ja muodostuvan öljyn korkean hinnan tukemana jälleen Venäjän talouskasvun moottoriksi.

Rahoitusmarkkinoiden vähitellen normalisoituessa yritysten investointien arvioidaan alkavan varovaisesti kasvaa, mutta investointien ennakoidaan käynnistyvän suuremmassa määrin vasta vuosina 2011-2012. Suurimman varastojen sopeutuksen arvioidaan päättyneen, joten varastojen muutoksen vaikutus kokonaistuotantoon muuttunee positiiviseksi kuluvana vuonna. Varastokomponentin kehitystä on kuitenkin hyvin vaikea ennustaa Venäjällä, jossa vaihtelut ovat suuria.

BOFIT ennakoi kuitenkin Venäjän tuonnin alkavan tänä vuonna alkavan merkittävästi kasvaa kulutuskysynnän piristymisen vauhdittamana. Tuontikysyntää tukee ruplan hienoinen vahvistuminen, sillä ruplan reaalikurssi on liki samalla tasolla kuin ennen heikkenemistä alkuvuonna 2009.

Elpyminen öljyn ja muiden raaka-ainiden varassa

Tutkimuslaitoksen ennuste perustuu näkemykseen hitaasti, mutta jatkuvasti kohoavasta öljyn hinnasta. Perusoletuksena on myös maailmankaupan paluu kasvu-uralle, mitä tukee ajatusta raaka-aineiden ja energian kulutuksen ja siten Venäjän päävientituotteiden kysynnän kasvusta. Raaka-aineiden ennustettua heikompi hintakehitys näkyisi puolestaan suoraan Venäjän kulutuskysynnässä ja talouskasvussa.

Myös positiiviset yllätykset ovat mahdollisia. Kaakkois-Aasian ja erityisesti Kiinan voimakas kasvu voi vetää raaka-aineiden kysynnän kasvuun ja hinnat odotettuakin korkeammalle. Venäjällä taas monet kriisin takia jäihin pannut investointisuunnitelmat voidaan mahdollisesti käynnistää arvioitua nopeammin, jos luottamus tulevaisuudennäkymiin vahvistuu ja luotonantajien riskinottovalmius kasvaa.

Pidemmän aikavälin riskit liittyvät Venäjän talouden rakenteisiin. Taloudellisen toiminnan tehostaminen ja uuden teknologian käyttöönotto voivat pitää Venäjän talouden trendikasvun neljän prosentin tuntumassa vastaisuudessakin. Talouspolitiikalla on kuitenkin huomattava vaikutus talouden kasvumahdollisuuksiin.

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-