Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

23.3.2008

Venäjän inflaatio
kiihtyi edelleen

Kuluttajahinnat nousivat Venäjällä helmikuussa 12,8 % vuotta aiemmasta. Inflaatio kiihtyi syksyllä. Näin nopeaa hintojen nousu on ollut viimeksi vuonna 2005. Vuoden aikana ovat eniten kallistuneet elintarvikkeet maailmanlaajuista elintarvikkeiden hinnannousua seuraten.

Inflaatiota pitää osaltaan yllä korkeasta raakaöljyn hinnasta aiheutuva valuuttavirta Venäjälle. Se on kuitenkin nyt supistumassa. Varanto kasvoi helmikuussa aikana seitsemän miljardia dollaria, 491 miljardiin dollariin. Dollareissa laskettavan valuuttavarannon arvoa on osaltaan kasvattanut dollarin heikkeneminen, sillä noin puolet varannosta on muissa valuutoissa kuin dollareissa, lähinnä euroissa.

Keskuspankki on viime vuosina pyrkinyt pitämään ruplan nimellisarvon suhteellisen vakaana dollarista ja eurosta muodostuvaan valuuttakoriin nähden. Viime aikoina keskuspankki ei kuitenkaan ole juuri tehnyt markkinainterventioita, mihin pääsyynä on ollut maahan suuntautuneen valuuttavirran hidastuminen.

Viime joulukuusta helmikuuhun ruplan nimelliskurssi heikkeni 0,9 % Venäjän kauppakumppaneiden valuutoista muodostettuun koriin verrattuna. Vuoden aikana aikana rupla on heikentynyt nimellisesti 2 prosenttia koriinsa nähden.

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2008. Sisältö.

pdf-versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.