Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

23.3.2008

Venäjän talouskehityksessä
alueellisia vaihteluita

Moskova ja Moskovan alue vastasivat viime vuonna noin neljänneksestä Venäjän teollisuustuotannosta, kun teollisuustuotantoon sisällytetään myös kaivostoiminta sekä öljyn- ja kaasuntuotanto. Vähittäiskaupassa valtakunnallinen osuus oli noin kolmannes. Yksin Moskovan kaupungin ja alueen osuus oli noin 15 % ja vähittäiskaupan neljännes, kun niiden yhteinen väestöosuus oli 12 %.

Luoteisen federaatiopiirin osuus teollisuustuotannosta oli 12 % ja vähittäiskaupasta 9 %. Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen yhteinen osuus teollisuustuotannosta oli noin 10 %, kun niiden väestöosuus oli 4 %.

Eteläisen federaatiopiirin paino teollisuudessa oli vain 6 % ja vähittäiskaupassa 12 %, vaikka sen osuus väestöstä oli 16 %. Volgan federaatiopiirin kohdalla osuus oli noin viidennes niin teollisuustuotannosta, vähittäiskaupasta kuin väestömäärästäkin.
Öljyrikkaan Uralin osuus teollisuustuotannosta oli Tjumenin alueen ansiosta noin viidennes, mutta vähittäiskaupasta vain kymmenen prosenttia. Piirin väestöosuus oli 9 %.

Siperia ylsi 11-12 prosentin valtakunnalliseen osuuteen sekä teollisuustuotannossa että vähittäiskaupassa väestöosuuden ollessa 14 %. Kaukoidän piirissä osuus teollisuustuotannosta ja vähittäiskaupasta oli 3-4 %, kun väestöosuus oli 5 %. Teollisuustuotanto kasvoi kuitenkin 21 %, eli nopeimmin koko Venäjällä.

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2008. Sisältö.

pdf-versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.