Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

15.3.2007

Venäjän ulkomaankauppa kasvoi nopeasti vuonna 2006

Keskuspankin mukaan tavaraviennin arvo kasvoi viime vuonna 25 % ja tuonnin arvo 31 %. Tuonnin nopeasta kasvusta huolimatta kaupan tase oli ennätykselliset 141 miljardia dollaria ylijäämäinen vastaten 14 % bkt:stä.

Vienti koostui edelleen pääasiassa raaka-aineista. Raakaöljyn, öljytuotteiden ja maakaasun osuus oli runsaat 60 % ja metallien osuus noin 14 %. Vientikehitys oli yhä varsin riippuvaista öljyn maailmanmarkkinahinnasta ja viennin vauhti hiipuikin loppuvuodesta öljyn hinnan hienoisen laskun johdosta.

Tuonnissa lähes puolet oli koneita ja laitteita, joista tärkeimpiä olivat autot 10 % osuudellaan. Venäjälle tuotiin viime vuonna miljoona henkilöautoa, joista hieman yli puolet kulki transitona Suomen kautta. Muita tärkeitä tuontieriä olivat elintarvikkeet ja kemiantuotteet, kummankin osuuden ollessa lähes 16 %.

Venäjän tärkein kauppakumppani oli Euroopan unioni, jonka osuus Venäjän ulkomaankaupasta oli 53 %. Aasian ja Tyynenmeren maiden osuus oli 17 % ja IVY-maiden 15 %. Tärkeimmät yksittäiset maat olivat Saksa ja Alankomaat, kumpikin lähes kymmenyksen osuudella- Suomi oli 3 % osuudellaan Venäjän 12. suurin kauppakumppani.

(Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: Toimittaja Timo Harell. bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2007. Sisältö.
Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.