Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
10.3.2006

Keskuskauppakamari toivoo Venäjän-kaupalle kovempia tavoitteita

Euroopan unionin Venäjä-suhteiden kehittäminen on otettava Suomen EU-politiikan keskeiseksi tavoitteeksi. Suomen EU-puheenjohtajuus tarjoaa tähän erinomaisen kiitoradan, painotti Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Kari Jalas Venäjän kauppa- ja teollisuuskamarin puheenjohtajan Jevgeni Primakovin Suomen vierailun alkaessa.

Jalaksen mukaan Suomen elintason nousuvara määräytyy seuraavan vuosikymmenen aikana paljolti sen perusteella, kuinka hyvin suomalaiset kykenevät hyödyntämään Venäjän taloudellisen kasvun avaamia mahdollisuuksia ja kuinka kiinnostavaksi yhteistyökumppaniksi venäläiset Suomen ja sen talouselämän arvioivat.

Suomen viennin 30 prosentin kasvuvauhti Venäjälle on hyvä alku. Tavoitteet on kuitenkin nostettava nykyistä selvästi korkeammalle. Kauppavaihdon on ylitettävä Venäjän ulkomaankaupan keskimääräisen kasvutahti. Investoinnit sekä Venäjälle että Venäjältä on saatava tasoltaan vastaamaan Suomen ja Venäjän välisen talou-dellisen yhteistyön luontaista potentiaalia. Nyt Suomi on investoinut Viroon enemmän kuin Venäjälle.

Keskuskauppakamari odottaakin, että Suomen Venäjä-suhteet nostetaan seuraavassa hallitusohjelmassa niiden poliittisen ja taloudellisen merkityksen mukaiseen rooliin. Uuden panostuksen on näyttävä kaikilla politiikan lohkoilla ja hallinnon aloilla.

Jalas edellytti myös Suomen ja Venäjän taloussuhteiden kaksisuuntaisuuden kehittämistä. ”Suomi tulee tehdä venäläisten investoijien ja venäläisen osaavan työvoiman kannalta houkuttelevaksi maaksi”, Jalas muistutti.

Työvoiman liikkuvuudelle on luotava selkeät, yritysten tarpeisiin soveltuvat säännöt. Samalla myös venäjänkielen ja kulttuurin parempi tuntemus olisi Suomelle eduksi.

Liikenneyhteydet
keskeisessä asemassa

Kaupan volyymin jatkuva kasvu sekä taloudellisten suhteiden monipuolistuminen edellyttävät Jalaksen mielestä Suomen ja Venäjän välille nykyistä parempia liikenneyhteyksiä. Liikenteen perusrakenteita onkin parannettava ja liikennejärjestelmiä on kehitettävä. Myös hallinnollisten järjestelmien tehokkuudesta ja luotettavuudesta on huolehdittava.

Saimaan kanavan uuden vuokrasopimuksen solmiminen, juna- ja lentoyhteyksien parantaminen sekä tavaraliikenteen nopeuttaminen ovat asioita, joiden edistämisessä Suomen ja Venäjän hallitusten välisessä Talouskomissiolla on tärkeä tehtävä.

Tähän työhön myös molempien maiden kauppakamarijärjestöt haluavat osallistua.

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2006 (html)

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.