Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
10.3.2006

Tutkimuslaitos ennustaa Venäjälle hyviä talousnäkymiä ainakin lähivuosiksi

Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT arvioi helmikuun lopulla julkistamassaan ennusteessa Venäjän talouskasvun jatkuvan nopeana lähivuosien ajan. Viime vuonnakin talouskasvu pysyi ripeänä, vaikka öljyntuotannon ja raakaöljyn viennin määrän kasvu pysähtyi. Tämä johtui paljolti raakaöljyn ennennäkemättömän korkeasta hinnasta ja kulutusvetoisten toimialojen kasvusta.

Öljyn hinnan pysyessä korkealla ja kotitalouksien kulutuksen voimakkaan kasvun jatkuessa tutkimuslaitos odottaa talouskasvun jatkuvan nopeana myös vuonna 2006. Ennustekauden loppuun mennessä vuonna 2008 kasvu hieman hidastuu öljyn hinnan laskiessa.

Venäjän talouskasvu on ollut nopeaa koko 2000-luvun ajan ja talous on kasvanut keskimäärin yli kuusi prosenttia vuodessa. Viime vuonna bruttokansantuotteen vuosikasvu oli 6,4 prosenttia. Kuluvan vuoden talouskasvuksi BOFIT ennakoi 6,2 prosenttia. Öljyn hinnan laskiessa talouskasvun ennustetaan hiipuvan 5,1 prosenttiin vuonna 2007 ja 4,2 prosenttiin vuonna 2008. Kulutuksen nopea kasvu kuitenkin vaimentaa talouskasvun hiipumista.

Kotitalouksien kulutus kasvoi viime vuonna 11 prosenttia ja tutkimuslaitos arvioi sen hieman kiihtyvän tänä vuonna. Julkisen kulutuksen kasvu kiihtyy sekin tänä vuonna ja myös ensi vuonna. Kulutuksen ennustetaan kuitenkin hidastuvan ennustejakson loppupuolella, mikä heijastuu myös talouskasvun pienellä viiveellä.

Nopea talouskasvu ja ruplan vahvistuminen pitävät yllä tuonnin kasvua Venäjällä. Tuonti kasvoi viime vuonna noin 16 prosenttia eli lähes kolme kertaa vientiä nopeammin. Tänä vuonna tuonnin volyymin arvioidaan kasvavan 18 prosenttia. Vuoden 2007 arviona on 15 prosenttia ja vuoden 2007 ennusteena on 13 prosenttia.

Tutkimuslaitoksen mukaan näyttää siltä, että investointi-ilmapiiri olisi hitaasti paranemassa Venäjällä. Tämä omalta osaltaan parantaa talouskasvun edellytyksiä. Kuluvan vuoden alkukuukausina osakekurssit ovat saavuttaneet uusia ennätystasoja ja sijoitusten määrä Venäjällä on ollut nopeassa kasvussa.

Investointien kasvu on ollut noin 10 prosenttia vuodessa koko 2000-luvun ajan ja investointiaste (ml. varastojen muutos) on jonkin verran yli 20 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Nyt investointien kasvun ennustetaan kiihtyvän tänä vuonna jopa 12 prosenttiin, mutta hidastuvan alle 10 prosenttiin ennustejakson loppupuoleen mennessä. Investointiaste sen sijaan nousisi joitakin prosentteja.

BOFIT:in Venäjä-ennuste vuosille 2006-2008, tutustu tarkemmin: http://www.bof.fi/bofit/fin/5ennuste//index.stm

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2006 (html)

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.