Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
10.3.2006

Pietariin valmistellaan korkean teknologian erityistalousaluetta

Pietarissa valmistellaan korkeaan teknologiaan erikostuvan erityistalousalueen perustamista. Eritystalousalueiden perustamisesta ja hallinnoinnista vastaava virasto selvittelee parhaillaan tonttikysymyksiä. Viraston kiinnostuksen kohteena on kaksi Uudessa Orlovin puistossa sijaitsevaa maa-aluetta, kertoo talouslehti Delevoj Peterburg.

Mikäli sijaintipaikan valinnassa päädytään näihin kohteisiin, siirretään maa-alueet ja niillä sijaitsevat kiinteistöt liittovaltion viraston omistukseen.

Talousministeriön jo laatiman suunnitelman mukaan uudelle erityisalueelle voisi sijoittua noin 50 yritystä ja tutkimuslaitosta.

Uuden alueen painopisteenä tulee olemaan tieto- ja tietoliikenneteknologia, jotka ovat nopeimmin kehittyviä aloja Pietarissa. ICT-alan ripeätä kasvua Venäjällä on suuresti edesauttanut ulkomaisten sijoittajien tekemät investoinnit. Siksi ulkomaisten yritysten kiinnostusta halutaan lisätä entisestään keskittämällä alan suunnittelu- ja kehitystyötä tuntuvia investointikannustimia tarjoaville erityistalousalueille.

Venäjän liikenneministeriön mukaan maan ICT-markkinat kasvoivat viime vuonna 35 miljardin dollarin suuruisiksi. Tästä ohjelmistoviennin osuus oli 994 miljoonaa dollaria, mikä oli 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004. Alan bruttokansantuoteosuus ylsi viime vuonna jo viiteen prosenttiin.

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2006 (html)

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.