Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
10.3.2006

Fintra käynnisti valmennusúohjelmansa Pietarissa

Fintran viime syksynä Pietarissa avaama toimisto on lähtenyt hyvin liikkeelle. Toimiston tehtävänä on tukea Pietarissa ja laajemmaltikin Venäjällä toimivia suomalaisyrityksiä sekä markkinoille vasta tähtääviä yrityksiämme. Asiantuntevalle henkilöstövalmennuksen konseptille on löytynyt odotettua tarvetta:

”Pietarin toimistomme on nyt hyvässä toimintavalmiudessa. Syksyn aikana valmistelimme pilottiohjelmien käynnistystä ja paikalliset valmentajamme perehtyivät ohjelmiimme sekä Fintran toimintatapoihin”, Fintran toimitusjohtaja Leena Masalin kertoo.

Pietarin toimiston tämän vuoden päätavoitteeksi Leena Masalin asettaa liikevaihdon kasvattamisen. Asiakashankinnan ohella kasvua tuetaan paikallisen valmentajaverkoston laajentamisella. Toimintaa vahvistetaan lisäksi sisäiseen laatujärjestelmään perustuvalla ohjauksella sekä asiakastyytyväisyyteen liittyvillä valmennusvaikutusten mittauksilla.

Fintran Pietarissa käyttämät valmentajat ovat paikallisia venäläisiä resursseja. Heidän rekrytointinsa peruslähtökohtina ovat oikea kokemustausta ja vankka asiantuntijuus. Tämä tarkoittaa, että johtoa valmentavat henkilöt tuntevat johtamisen problematiikkaa ja samaa periaatetta noudatetaan myös seuraaville organisaatio- ja tehtävätasoille tarjottavassa valmennuksessa.

Fintran Pietarin toimiston palvelut on alkuvaiheessa tarkoitettu lähinnä Venäjällä toimivien suomalaisyritysten esimiestehtävissä oleville sekä markkinoinnissa ja myynnissä toimivalle henkilöstölle. Myös suoraan asiakaspinnassa toimivien työntekijöiden tarpeet on valmennusohjelmissa huomioitu: ”Toimme valmennuksemme myös frontline-tasolle, koska palvelutiskin henkilöstö, jakeluhenkilöstö tai vaikkapa asiakaskäyntejä tekevät asentajat alkavat Venäjälläkin olla yrityskuvalle ensiarvoisen tärkeitä”, perustelee Fintran kehitysjohtaja Annu Matula.

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2006 (html)

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.