Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
10.3.2006

Baltian maista vain Liettua on kypsä liittymään Emuun ensi vuonna

Kylmien tunnuslukujen valossa Baltian maista vain Liettuan liittyminen Emuun jo vuoden 2007 alussa näyttäisi todennäköiseltä. Jotta EU-jäsenmaa voisi liittyä rajaliittoon, inflaatio saa olla enintään 1,5 prosenttiyksikköä yli kolmen parhaiten suoriutuneen jäsenvaltion hintojen nousun.
Viime vuonna inflaatiokriteeri oli noin 2,5 prosenttia. Tänä vuonna rajan ennustetaan nousevan lähes kolmeen prosenttiin. Liettuassa hintojen nousun uskotaan tänä vuonna pysyvän tuossa kolmessa prosentissa.

Viron inflaatiovauhtituskin hidastuu riittävästi

Vironkin tavoitteena on liittyä Emuun jo ensi vuoden alussa. Nopea inflaatio saattaa kuitenkin viivästyttää suunnitelmia, EK:n vastaava ekonomisti Simo Pinomaa arvioi. Viime vuonna hinnat nousivat Virossa yli neljän prosentin vaudilla, eli noin 1,5 prosenttiyksikköä EU:n tämän hetkisen enimmäistason yläpuolella.

Koska energian hinta todennäköisesti pysyy korkeana myös vuonna 2006, on epätodennäköistä, että Viron inflaatiovauhti hidastuisi niin paljon, että maa täyttäisi tänä vuonna rahaliiton inflaatiokriteerin, Pinomaa arvioi.

Latvia Emuun vasta ensivuosikymmenellä?

Latviassa puolestaan palkkojen kasvu ja voimakas kysyntä aiheuttavat inflaatiota. Sen ennustetaan pysyvän lähivuosina 6-7 prosentin tasolla. Maan liittyminen rahaliittoon tuskin toteutuu kuluvan vuosikymmenen aikana. Latvian poliittisen johdon tavoitteena on kuitenkin liittyminen vuoden 2008 alussa.

Toisaalta voi olla, ettei Baltian maiden pikainen Emu-jäsenyys olisikaan kovin järkevää, Pinomaa pohtii. Maiden talouksien rakenteet muuttuvat nopean kasvun myötä, jolloin yhteinen rahapolitiikka ei välttämättä palvele tasapuolisesti erilaisessa tilanteessa olevia jäsenmaita. Päätös liittymisestä tehdään lopulta poliittisin perustein.

Baltian maiden ulkomaille
velkaantuminen arveluttavaa

Epävarmuutta aiheuttaa maiden ulkomaille velkaantumisen vauhti. Vaihtotaseen alijäämä on kaikissa Baltian maissa erittäin syvä. EU:n perustamissopimuksessakin mainitun kestävän lähentymisen kannalta tämä on ongelma. Toisaalta rahaliittoon liittyminen tuo talouksiin lisää vakautta ja ennustettavuutta ja minimoi valuuttakurssiriskin.

Mahdollisesti rahaliittoon yhdistyminen edellyttää, että liittyjämaan valuutta on vähintään kahden vuoden ajan kytkettynä ERM2-järjestelmään. Virolle ja Liettualle tämä ei ole liittymisen este ensi vuoden alussa.

Lisäksi maan talouden tulee täyttää julkisen talouden alijäämälle, julkisen velan määrälle, inflaatiolle ja korkotasolle asetetut vaatimukset. Näistä vain inflaatiokriteeri tuottaa Baltian maille vaikeyksia, Pinomaa päättää arvionsa.

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2006 (html)

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.