Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

26.2.2010

Venäjän teollisuustuotannossab selvä pudotus 2009

Venäjän tehdasteollisuuden tuotanto väheni viime vuonna 16 %, mutta lasku hidastui kesästä alkaen. Eniten supistui kuljetusvälineiden tuotanto (- 38 %), sähkölaitteiden tuotanto (- 32 %) sekä koneiden ja laitteiden tuotanto (- 28 %). Yksittäisissä tuoteryhmissä supistuminen oli huomattavaa mm. henkilöautojen tuotannossa, joka väheni 59 % sekä työstökoneiden tuotannossa, joka laski noin 40 %. Elintarvikkeiden tuotanto sen sijaan pysyi lähes edellisvuoden tasolla.

Rakentaminen väheni viime vuonna 16 %. Supistuminen oli pienintä asuinrakentamisessa. Uusia asuntoja valmistui 7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Raakaöljyn tuotanto kasvoi viime vuonna runsaan prosentin Itä-Siperian uusien öljykenttien käyttöön oton myötä. Venäjä tuotti raakaöljyä ennätykselliset 494 miljoonaa tonnia päivässä, jolla keskimääräisellä tuotannolla Venäjä ohitti niukasti tähän asti suurimman öljyntuottajan Saudi-Arabian.

Maakaasun tuotannossa Venäjä puolestaan menetti ykkössijan Yhdysvalloille, sillä sen kaasun tuotanto väheni 12 % vientimarkkinoiden kysynnän supistuessa. Tämä pudotus palautti Venäjän maakaasun tuotannon vuoden 2008 tasolle.

Venäjän koko maatalous kasvoi runsaan prosentin. Viljasato oli 97 miljoonaa tonnia, joka jäi kuitenkin vuoden 2008 huippusadosta. Lihantuotanto lisääntyi puolestaan 7 %, vaikka karjan määrä supistui edelleen hieman.

Maan rahtikuljetukset vähenivät 10 %. Lasku oli suurin auto- ja sisävesikuljetuksissa (- 17 %), mutta myös rautatiekuljetukset supistuivat 12 %. Merikuljetukset sen sijaan kasvoivat 6 %.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus:
toimittaja Seija Lainela (bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-