Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

26.2.2010

Venäjän talouden elvytystä jatketaan

Viime vuoden federaatiobudjettiin sisältyi 1 200 miljardia ruplaa (27 mrd. euroa) varoja talouskriisin vastaisia toimia varten. Summa muodosti 12 % budjetin menoista ja se vastasi 3 % bkt:stä. Tämän lisäksi elvytysrahaa tuli myös keskuspankilta.

Yrityssektorin tukiin käytettiin noin 300 miljardia ruplaa budjettirahaa. Tuen piiriin valittiin mm. runsaat 340 strategista tai muuten merkittävää yritystä. Suurin osa tuesta oli lainoja. Eniten tukea sai vakavissa vaikeuksissa oleva autonvalmistaja AvtoVAZ. Pankkisektori sai budjettitukea 280 miljardia ruplaa, jonka lisäksi se sai tukea myös keskuspankilta. Budjettituki ohjattiin kahden valtionomisteisen pankin, VTB:n ja kehityspankki VEB:n kautta muiden pankkien rahoittamiseen. Lisäksi aluebudjettien tasapainottamiseksi maksettiin noin 200 miljardia ruplaa ylimääräisiä tukia.

Sosiaalisektorin elvytystoimiin sisältyvät mm. ylimääräiset työllistämistoimet, joihin käytettiin 36 miljardia ruplaa. Viime vuoden budjetista jäi käyttämättä 230 miljardia ruplaa kriisitukirahaa, joka siirrettiin käytettäväksi kuluvana vuonna.

Vuoden 2010 budjettiin sisältyvän kriisitulipaketin kokonaissumma on huomattavasti viimevuotista pienempi, 195 miljardia ruplaa (4,7 mrd. euroa). Suuri osa varoista suunnataan tuotantosektorille. Talouden kannalta merkittävät yritykset saavat tukea yhteensä 63 miljardia ruplaa, josta asuntorahasto saa 15 miljardia ruplaa asuntojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus:
toimittaja Seija Lainela (bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-