Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

26.2.2010

Putin patisti Venäjän energiayhtiöitä sovittuihin investointihin

Venäjän pääministeri Vladimir Putin on puuttunut yksityisten kotimaisten voimayhtiöiden omistajien investoíntihaluttomuuteen. Monet sähköalalla toimivat yhtiöt ovat laiminlyöneet niille asetetut investointivelvoitteet.

Uutistoimisto Prime-Tassin mukaan pääministeri pitää laiminlyöntejä niin vakavina, että niistä on määrättävä sanktioita. Putinin nimeltä mainitsemat sähköyhtiöt ovat Venäjän johtavien oligarkkien kokonaan omistamia tai ainakin kontrolloimia. Listalla ovat EGC-1, TGC-2, TGC-4 ja IES. Johtavista kotimaisista investoijista ainoastaan Lukoilin TGC-8 on hoitanut velvoitteensa.

Venäjän energiasektorin uudelleen järjestelyiden yhteydessä sähköyhtiöt keräsivät osakeanneillaan 450 miljardin ruplan eli noin 11 miljardin euron varat. Tästä summasta kuitenkin vain 270 miljoonaa ruplaa on investoitu kansallisen energiaohjelman edellyttämällä tavalla.

Pääministeri Putin nosti toisaalta esille myös ne valtiolliset ja ulkomaiset omistajat, jotka ovat investoineet alaan sovitulla tavalla. Tähän joukkoon kuuluvat Gazprom, RZD, Inter RAO UES sekä Fortum, Enel ja E.ON.

Venäjän hallitus valmistelee parhaillaan ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tarjota vakaat ja kannattavat markkinat niille energiayhtiöille, jotka ovat valmiita investoimaan alan tulevaan kehitykseen.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-