Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

26.2.2010

Maailmanpankki tukee Venäjää tänä vuonna jopa miljardilla dollarilla

Maailmanpankki on tänä vuonna varautunut rahoittamaan erilaisia kehityshankkeita Venäjällä aina miljardiin dollariin asti. Pankin suunnitelmissa on jakaa varat karkeasti puoliksi pankkijärjestelmän ja tuotantosektorin kesken. Tuotannon aloilla sen intresseissä on erityisesti energiatehokkuuden parantaminen.

Pankki pitää mahdollisena osallistumista venäläisiin investointihankkeisiin myös kolmansissa maissa, joka käytännössä tarkoittaisi lähinnä Keski-Aasian maita. Tässä tulisi kysymykseen myös Euraasian kehityspankin EDB:n mukaantulo.

Maailmanpankilla on jo entuudestaan käynnissä suuria hankkeita Venäjällä sillä se investoi maahan viime vuonna noin 3,3 miljardin dollaria, josta osa oli suunnattu talouskriisin vaikutusten torjumiseen.

Nykytilanteessa Maailmanpankki luottaa Venäjän talouden elpymiseen. Vaikka Venäjän jatkaisi taantumaa edeltänyttä talousmalliaan pankki odottaa silti talouden kasvavan 3-4 prosenttia tänä ja ensi vuonna.

Uudenlaisella talouspolitiikalla Venäjä voi päästä vielä parempiin tuloksiin. Talousrakennettaan monipuolistamalla ja tuotantoa modernisoimalla Venäjä kykenisi parantamaan tuottavuuttaan niin paljon, että talouskasvu voisi parhaassa tapauksessa yltää 6.8 prosenttiin.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-