Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

26.2.2010

Presidentin teollisuusohjelma käyntiin Kazakstanissa

Kazakstanin parlamentti on hyväksynyt pitkään valmistellun Presidentin teollistamisohjelman. Ohjelma muodostaa rungon maan teollisuuden ja innovaatiotoiminnan kehittämiselle vuona 2010-2014.

Maan kauppa- ja teollisuusministeriö on laatinut ohjelman osa-alueita varten neljä eri rahoitusbudjettia.

Presidentin teollisuusohjelman tavoitteita ovat uusyritystoiminnan edistäminen Kazakstanin alueilla, kaasu- ja öljyteollisuuden ulkopuolisten alojen vahvistaminen vientiä varten, tuotantoteknologian kaikkinainen modernisointi, tuottavuuden parantaminen sekä suurten ulkomaisten yhtiöiden houkutteleminen paikallisiin investointeihin.

Presidentti Nursultan Nazarbajevin toimeenpanemaan teollisuusohjelmaan sisältyy konkreettisia, mitattavissa olevia tavoitteita. Maan bruttokansantuotteen on noustava vuoden 2008 tasosta 50 prosenttia vuoteen 2014 mennessä. Työn tuottavuutta jalostusteollisuudessa on parannettava samoin 50 prosenttia ja eräillä muilla tuotannonaloilla peräti 100 prosenttia.

Kaasu- ja öljyteollisuuden ulkopuolisille aloille on asetettu tavoitteeksi 40 prosentin viennin lisäys. Myös energia on huomioitu ja tavoitteena on vähentää bruttokansantuotteeseen suhteutettua energiaintensiteettiä 10 prosentin verran. Lopuksi presidentti haluttaa kasvattaa innovaatioiden parissa toimivien yritysten lukumäärää 10 prosenttia.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-