Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

26.2.2010

Työttömyys hidastaa Puolan talouskasvua

Puolan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 1,7 prosenttia. Tulos oli hyvä vaikeassa kansainvälisessä taloustilanteessa ja merkitsi samalla, että Puolasta tuli ainoa maa koko EU27-alueelle, jonka talous ylsi edes jonkinlaiseen kasvuun. Talousasiantuntijat ennakoivat helmikuussa, että Puolan talouden kasvu kiihtyisi tänä vuonna noin kolmen prosentin kasvuun.

Kasvun odotetaan jatkuvan tämänkin jälkeen ja esimerkiksi Morgan Stanley arvioi tässä vaiheessa, että maan talous voisi kasvaa 2,5 prosenttia vuonna 2011. Puolan finanssiministeriö on kuitenkin optimistisempi ja pitää edelleen kiinni ennusteestaan, jonka mukaan talous kasvaa 4,5 prosenttia vuonna 2011 ja 4,2 prosenttia vuonna 2012.

Puolalla on kuitenkin omat vaikeutensa, eikä nykyoloissa kohtuullisen hyvä talouskehitys riitä torjumaan yhä heikkenevää työllisyystilannetta. Maassa oli tammikuussa noin 2,05 miljoonaa rekisteröitynyttä työnhakijaa, joten virallinen työttömyysaste nousi jo 12,7 prosenttiin.

Heikko työllisyys tuntuu kulutuskysynnässä

Heikko työllisyystilanne näkyy nyt myös kotimaisessa kulutuskysynnässä. Vaikka vähittäiskaupan myynti kääntyi viime vuonna surkean tammi-helmikuun jälkeen hienoiseen nousuun on myynnin kehitys kuitenkin ollut heikkoa. Tämän vuoden tammikuussa käyvin hinnoin laskettu myynti ylitti vuoden takaisen tuloksen vain 2,5 prosenttia.

Puolan hallituksen euroon tähtäävässä konvergenssiohjelmassa työllisyyden uskotaan paranevan varsin hitaasti. Ennusteiden mukaan työttömyysprosentti olisi kuluvan vuoden lopussa 9,2 prosenttia, vuonna 2011 se olisi 9,3 prosenttia ja vuonna 2012 vielä 8,9 prosenttia. Puolan työllisyystilannetta on heikentänyt tuntuva yrityskato. Maassa oli viime vuoden lopussa rekisteröityneenä 3,742 miljoonaa yritystä eli 14 400 yritystä edellisvuotista vähemmän.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-