Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

26.2.2010

Viron ulkomaankauppa on kärsinyt pahoin

Viron vienti laski viime vuonna 24 prosenttia edellisvuotisesta ja tuonnissa pudotus oli 33 prosenttia, selviää paikallisen tilastoviraston ennakkotiedoista. Viennin arvo oli 101,3 miljrdia kruunua eli noin 6,47 miljardia euroa. Tuonti putosi puolestaan 114,2 miljardiin kruunuun eli noin 7,29 miljardiin euroon.

Tuonnin vientiä jyrkemmän pudotuksesta vuoksi kauppataseen alijäämä supistui 12,9 miljardiin kruunuun. Vaihtotaseen alijäämä oli vain kolmannes vuoden 2008 alijäämästä ja yhtä pieni se oli viimeksi vuonna 1995.

EU säilyi Viron tärkeimpänä vientimarkkinana. Tavaravienti EU-alueelle oli arvoltaan 70,3 miljardia euroa, joka edusti 69 prosentti maan kokonaisviennistä. Viro kärsi kuitenkin EU-maiden heikosta kysynnästä ja vienti väheni myös tällä markkina-alueella.

Suomi oli viime vuonna yhä Viron tärkein vientimaa 18 prosentin osuudella. Kaksi muuta suurempaa vientikohdetta olivat Ruotsi (13 %) ja Latvia (10 %). Suomi ja Ruotsi olivat toisaalta ne maat, joissa virolaisten tuotteiden kysyntä heikkeni eniten.

Suomi oli myös tuonnin kärkimaa 14 prosentin osuudella Heti perässä tulivat Liettua (11 %) sekä Saksa ja Latvia, kumpikin 10 prosentin osuudella. Viro vähensi tuontiaan kaikilta tärkeimmiltä kauppakumppaneiltaan. Tuonti Saksasta ja Ruotsista kutistui autokaupan heikon tilanteen takia. Suomesta taas tuotiin tuntuvasti vähemmän koneita ja laitteita.

Viron tavaranviennissä painottuivat koneet ja laitteet, joiden osuus oli neljännes. Suuria tavararyhmiä olivat myös mineraalituotteet (17 %) sekä maataloustuotteet ja elintarvikkeet (10 %). Samat tavarat olivat myös tuonnin kärjessä, joten voi päätellä, että osa viennistä oli maahan tuotujen tavaroiden jälleenvientiä.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-