Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

26.2.2010

Talouden elpyminen tukee Viron pyrkimystä euroon

Finanssiministeriö arvioi, että Viron talous saattaa päästä niukasti plussalle jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvu jää silti selvästi huonommaksi kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä, jolloin bruttokansantuote nousi 2,6 prosenttia. Tässä on kuitenkin huomioitava satunnaisvaihtelu, joka johtui varastojen täyttämisestä ennen eräiden nautintoaineiden veronkorotuksia.

Ministeriö on edelleen hyvin varovainen koko vuotta 2009 koskevissa arvioissaan eikä usko vielä loppuvuodenkaan tuovan mitään oleellista käännettä. Siksi se tyytyy tässä vaiheessa nollakasvuun.

SEB-pankin ekonomistit pitävät ministeriön ennustetta turhan pessimistisenä. Pankki korjaakin uusimmassa Nordic Outlook -raportissaan syksyistä vuosiennustettaan - 0,3 prosentista 2,0 prosenttiin.

Pankki paransi Viron kasvuennustetta, koska se paransi myös Viron tärkeimpien vientimaiden, Suomen, Ruotsin ja Saksan talousnäkymiä. Viron odotetaan nyt saavan vientinsä parempaan vauhtiin.

SEB pitää myös Viron eurokelpoisuutta entistä todennäköisempänä. Heti kun myös markkinat uskovat siihen odotettavissa on investointitoiminnan elpyminen.
Viron finanssiministeriö on jo viran puolesta vakuuttunut Viron liittymisestä euroalueeseen kolmantena itäisenä jäsenmaana Slovenian ja Tshekin jälkeen.

Viro on jo valmiiksi täyttänyt yhden Maastrichtin sopimuksen ehdoista. Maan julkisen velan määrä täyttää selvästimääräyksen, jonka mukaan velan osuus saisi nousta enintään 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Virolla on kuitenkin vielä tekemistä valtionbudjetin tasapainottamisessa, sillä kustannusleikkausten tie on kohta kuljettu loppuun. Juuri tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että valtion verotulot ovat kääntymässä selvään nousuun. Taantuma on puolestaan normalisoinut vuosia kovatahtisen laukanneen inflaation, mutta se on saatava todella alas, sillä Maastrichtin sopimuksen mittatikkuna ovat EU-maiden alimmat inflaatioluvut.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-