Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

26.2.2010

Viro panostaa kotimaisiin energialähteisiin

Kylmän talvisään seurauksena öljyliuskeen eli “palavan kiven” tuotanto on Virossa noussut kymmenen vuoden takaiselle huipputasolleen. Öljyliuske toimii tällä hetkellä Viron kahden suurimman sähkövoimalan pääasiallisena raaka-ainelähteenä.

Sähköenergian kysyntää on Virossa, kuten myös koko Baltissa lisännyt myös Ignalinan ydinvoimalan lopullinen sulkeminen viime vuodenvaihteessa. Viron koko kaivannaisteollisuus tuotti tammikuussa 1,45 miljoonaa tonnia öljyliusketta ja aikaisempien varastojen ansiosta raaka-ainetta voitiin toimittaa asiakkaille kaikkiaan 1,66 miljoonaa tonnia.

Viron suurin ja modernein öljyliuskekaivos kykenee yksinään tuottamaan noin 600 000 tonnia kuukaudessa, määrän joka vastaa noin 40 prosenttia alan kokonaistuotannosta.

Öljyliuske on edelleen tärkeä tekijä Viron energiaomavaraisuuden kannalta ja maa on myös tuntuvasti panostanut teknologiaan, joka mahdollistaa raaka-aineen tehokkaamman käytön.
Virolaiselle osaamiselle on jo avautunut vientimarkkinoita. Jordanian kanssa on jo sovittu hankkeista ja modernit prosessimenetelmät ovat alustavasti kiinnostaneet esimerkiksi Valko-Venäjää.

Halu vähentää ulkomaisen energian ja energialähteiden käyttöä on kannustanut virolaisia myös kotimaisen puuraaka-aineen käyttöön. Viron metsähallinto on ryhtynyt tarjoamaan huonolaatuista tukkipuuta hakkeena kahdelle ensimmäiselle asiakkaalle. Eesti Energian Narvan voimala käyttää kuukaudessa jo 17? 000 kuutiota haketta ja Dalkian Vao-voimala 6 000 kuutiota.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-