Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.2.2008

Venäjä suunnittelee arvonlisäveron tuntuvaa alentamista

Venäjällä arvonlisäveron uudistushanke on taas noussut esiin. Edellisen kerran veroa yritettiin alentaa vuonna 2006, mutta hallituksen osittain tukema esitys kaatui finanssiministeriön vastustukseen.

Asian on uudestaan pannut vireille presidentti Vladimir Putin, joka totesi verotuskäytännön kaipaavan muutoksia. Vero on hänen mielestään liian korkea ja toinen ongelma on veron epäyhdenmukaisuus. Tässä hetkellä sovelletaan rinnan sekä 10 että 18 prosentin verotusta.

Verouudistusta ovat nyt lähteneet ajamaan myös Venäjän yrityselämän johtavat etujärjestöt kärjessä kansallinen Teollisuusmiesten ja yrittäjien liitto. Järjestöjen yhteisenä tavoitteena on vahvistaa yksi ainoa tariffi, joka on 10 prosenttia.

Arvolisäveron alentamisen odotetaan välittömästi vähentävän liittovaltion budjetin tulokertymää. mutta myöhemmin alempi veroaste kiihdyttää tuotantoa ja ja laajentaa veropohjaa.

Verouudistuksen aikataulu on vielä täysin avoinna, mutta uudistuksen uskotaan joka tapauksessa toteutuvan vielä vuoden 2008 kuluessa.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2008. Sisältö.

pdf-versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.