Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.2.2008

Venäjällä kulutus ja investoinnit säilyttivät vauhtinsa vuonna 2007

Rosstatin mukaan Venäjän päätuotannonaloista kasvoivat edelleen eniten rakentaminen ja vähittäiskauppa, 18 % ja vähittäiskauppa 15 %. Teollisuustuotannossa kasvu kiihtyi 6 prosenttiin jalostavan teollisuuden 9 prosentin kasvun vetämänä, mikä kertoo tuotannon monipuolistumisesta. Nopeasti kasvoi mm. joidenkin rakennusmateriaalien tuotanto. Kaivannaistuotannon (ml. öljy ja kaasu) kasvu sen sijaan hidastui hieman alle 2 prosenttiin, kun se edellisvuonna oli runsaat 2 %. Kuljetusten kasvu hidastui sekin 2 prosenttiin ja maataloustuotannon kasvu pysyi noin 3 prosentissa.

Kiinteiden investointien kasvu kiihtyi 21 prosenttiin ja investointiasteen arvioidaan nousseen vuoden loppupuolella yli 20 prosenttiin bkt:stä.

Keskipalkka nousi reaalisesti 16 % ja vuoden keskipalkka oli 13 500 ruplaa kuukaudessa (390 euroa).

Kuluttajahintojen nousu kiihtyi lähes 12 prosenttiin ja tuottajahintojen 25 prosenttiin, kun vuonna 2006 kuluttajahinnat nousivat 9 % ja tuottajahinnat 10 %. Teollisuuden tuottajahintojen nousua kiihdytti erityisesti kaivannaisteollisuuden 52 prosentin hintojen nousu. Jalostavan teollisuuden tuottajahinnat nousivat 18 %.

(Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus:
Toimittaja Seija Lainela. bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2008. Sisältö.

pdf-versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.