Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.2.2008

Venäjällä suotuisa talouskehitys lähivuosina

Venäjän talous kasvoi viime vuonna odotettua nopeammin ja tänä vuonna talous kasvaa 7,6 prosenttia, ennustaa Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Bofit. Kasvun arvioidaan kuitenkin hidastuvan kuuden prosentin tuntumaan vuoteen 2010 mennessä, koska öljyn hinnan oletetaan vähitellen laskevan hieman.

Nopeaa talouskasvua tukee Ural-laatuisen öljyn hinnan arvioitu pysyminen 80-90 dollarissa tynnyriltä.

Venäjän talous on edelleen varsin painottunut luonnonvarojen tuottamiseen. Noin kaksi kolmasosaa vientituloista ja puolet valtion budjettituloista tulee öljystä ja kaasusta, joten maa on hyvin riippuvainen öljyn maailmanmarkkinahinnan kehityksestä. Öljyn hinnan merkittävän alentumisen vaikutuksia kyetään kuitenkin tarvittaessa pehmentämään makrotaloudellisten puskureiden avulla ja lisäämällä julkista kulutusta.

Öljyn suotuisa hintakehitys on toistaiseksi ylläpitänyt kulutuksen sekä viime aikoina myös investointien nopeata kasvua.

Myös kulutuksella ja investoinnella suuri merkitys

Kotimainen kulutuskysyntä ja investointikysyntä ovatkin noussut talouden veturiksi viennin rinnalle. Viime vuonna yksityinen kulutus kasvoi 13 prosenttia keskipalkkojen 16 prosentin reaalisen nousun tukemana, Bofit odottaa silti kulutuksen kasvun hidastuvan noin 10 prosenttiin ennustekauden lopulla palkkakehityksen hidastuessa.

Investointien kasvu kiihtyi viime vuonna 21 prosenttiin ja samalla myös investointiaste nousi 21 prosenttiin. Investointien lisäys näyttää kohdistuneen melko tasaisesti kaikille sektoreille. Venäjällä tarvitaan silti edelleen runsaasti investointeja talouden monipuolistamiseksi ja neuvostoaikaisen infrastruktuurin modernisoimiseksi. Investointien kasvun odotetaan jatkuvan nopea kunnes se hidastuu noin 15 prosenttiin ennustekauden lopulla.

Kulutuksen ja investointien kasvuun on osittain pystytty vastaamaan kotimaista tuotantoa lisäämällä, sillä teollisuustuotannon kasvu nopeutui viime vuonna runsaaseen kuuteen prosenttiin ja jalostusteollisuudessa päästiin jopa yhdeksän prosentin parannukseen.

Kulutuskysynnän kasvu on heijastunut myös ei-teollisille aloille. Rakentamisen kasvu kiihtyi viime vuonna 18 prosenttiin ja vähittäiskaupassa päästiin 15 prosentin lisäykseen. Suuri osa vähittäiskaupasta on kuitenkin tuontipohjaista. Tulojen kasvun ja ruplan reaalisen vahvistumisen vauhdittamana tuonti kasvoi viime vuonna reaalisesti peräti 30 prosenttia.

Tuonnin kasvun Bofit uskoo jatkuvan nopeana, mutta hidastuvan noin 15 prosenttiin ennustekauden loppuun mennessä. Syinä ovat ansiokehityksen hidastuminen ja samalla myös ruplan vähäisempi vahvistuminen.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2008. Sisältö.

pdf-versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.