Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

15.2.2007

Puolaan investoidaan
yhä laajemmalla rintamalla

Puolan suosio ulkomaisten sijoittajien investointikohteena lisääntyy edelleen. Investointien tahti on jo tämän vuoden puolella kiihtynyt ja hallitus neuvottelee parhaillaan useista suurista kansainvälisistä investointihankkeista.

Viime vuonna suorien ulkomaisten investointien kokonaissumma nousi investointivirasto PAIiIZ:in ennakkolaskelmien perusteella yli 10 miljardin dollarin. Kasvu on tuntuva vuoteen 2005 verrattuna, jolloin investointeja tehtiin 7,7 miljardin dollarin verran.

Hyvän makrotaloudellisen kehityksen lisäksi ulkomaisia investoijia ovat rohkaisseet arvovaltaisten kansainvälisten asiantuntijaorganisaatioiden arviot. Puolan ovat nostaneet hyvin esille esimerkiksi KPMG, A.T. Kearney ja Ficth.

Investointihankkeidensa kanssa ovat olleet liikkeellä yhtä hyvin uudet tulokkaat kuin Puolassa jo entuudestaan toimivat, laajentamista suunnittelevat ulkomaiset yritykset.

Viime vuoden talouskasvu nopeinta 10 vuoteen

Tilastovirasto GUS:in lopullisesti vahvistaman tiedon mukaan Puolan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 5,8 prosenttia, mikä merkitsi nopeinta talouskasvua kymmeneen vuoteen. Loppuvuodesta kasvu vielä kiihtyi, sillä ennakkotiedon mukaan viimeisellä neljänneksellä kasvu nousi 6,3 prosenttiin.

The Warsaw Voice -lehden mukaan Puolan hallitus neuvottelee parhaillaan noin 30 kansainvälisen yhtiön kanssa Puolaan tehtävistä investoinneista. Neuvottelut koskevat Puolan erityistalousalueille sijoittumista ja tapahtuvat virallisella tasolla, koska yrityksille on näissä tapauksissa tarjolla erilaisia tukia.

Kakkosvaihe
käynnissä

Suorissa ulkomaisissa investoinneissa on siirrytty myös eräänlaiseen kakkosvaiheeseen. Aikaisempien raskaaseen teollisuuteen, kuten autoteollisuuteen kohdistuneiden investointien rinnalla ovat vahvistuneet sijoitukset kevyempään teollisuuteen ja aivan uusimpana trendinä panostukset palvelualoihin.

Suuri investointeja
palvelualoilla

Palvelualoilla tehtiin jo viime vuonna useita suuria investointeja. Accenture siirsi Puolaan palvelukeskuksen, Shell perusti sisäisen taloushallinnon palvelukeskuksen ja jopa intialainen IT-yhtiö perusti paikallisen asiakaspalveluyksikön.

Investoijien toimialarakenteen monipuolistumisen seurauksena Puolan hallitus on laatinut kehitysohjelman, jossa painotetaan erityisesti tutkimus- ja kehitystyön, innovoinnin, ICT-teknologian sekä henkisen pääoman merkitystä maan kilpailukyvylle.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2007. Sisältö.

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.