Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

15.2.2007

IMF pitää Ukrainan talouskehitystä positiivisen

IMF ennustaa Ukrainan bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 4,5 prosenttia. Inflaation rahasto odottaa jatkuvan edelleen kaksinumeroisena. Ennusteena on nyt 13,6 prosenttia, kun viime vuonna hintatason nousu oli 12,9 prosenttia.

Kaikkiaan valuuttarahasto toteaa Ukrainan selvästi vahvistaneen talouttaan vuonna 2006, joten myönteisen kehityksen jatkumiselle on olemassa hyvä pohja.

Julkisen talouden tulopuolta on kasvattanut yksityiseltä yrityssektorilta kerättyjen verotulojen selvä kasvu. Toisaalta menoja on lisännyt viime ja toissavuonna toteutetut tuntuvat palkkojen ja eläkkeiden korotukset julkisella sektorilla.

Ukrainan talouden ehdottomana veturina vuonna 2005 oli teräksestä saadut vientitulot. Maailman markkinoilla teräksen kysyntä ja hintataso säilyi hyvänä myös viime vuonna, mutta Venäjältä tuodun maakaasun kallistuminen 65 prosentilla vaikeutti teräteollisuuden toimintaa. Terästeollisuuden sopeutumista tilanteensa haittaa edelleen se, että Ukrainan vanhentuneiden tuotantolaitosten energiankulutus on suurta siirtymätalousmaidenkin mittapuun mukaan.

IMF uskoo kuitenkin, että suotuisa tilanne vientimarkkinoilla kasvattaa edelleenkin teräteollisuuden vientituloja. Samalla sen rinnalle toiseksi talouskasvun veturiksi on noussut kotimainen kulutuskysyntä, joka näyttää edelleen vahvistuvan. Kansalaisten ostovoimaa on parantanut ansiotason nousu, paitsi julkisella sektorilla, myös yksityisellä puolella.

Ukrainassa kotimainen investointikysyntä ei ole vielä päässyt vauhtiin, mutta suorat ulkomaiset investoinnit ovat sen sijaan tuntuvasti aktivoituneet.

Ulkomaisia investoijia ovat houkutelleet paikallisten markkinoiden suuri potentiaali, edulliset tuotantokustannukset sekä talouspoliittiset uudistukset. Myös kotimaisen valuutan vakaus on lisännyt luottamusta Ukrainaan. Keskuspankki on antanut grivnan dollarikurssin kellua 5,00-5,06 välillä, joten valuutta on käytännössä ollut kiinnitettynä dollariin.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2007. Sisältö.

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.