Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

15.2.2007

Tuore Venäjä-ennuste lupaa tuonnin kasvavan Venäjällä

Venäjän talouskasvu jatkuu edelleen ripeänä, mikä on paljolti kulutuksen ja investointien nopean kasvun ansiota, todetaan Suomen pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen BOFIT:in 15.2. julkistamassa Venäjä-ennusteessa.

Merkittävimpinä talouskehityksen riskeinä BOFIT pitää tuonnin nopeata kasvua ja sekä lähestyvien vuoden 2008 presidentinvaalien tuomaa poliittista epävarmuutta.

BOFIT:in vuosille 2007-2009 antaman kasvuennuste jää vajaaseen 6 prosenttiin vuodessa, kun viime vuonna Venäjän bruttokansantuote kasvoi 6,7 prosenttia. Viime kesän ennusteeseen nähden kasvuarviota on hieman nostettu odotettua nopeamman yksityisen kulutuksen ja investointien lisääntymisen takia. Venäjän talouden trendikasvun ekonomistit arvioivat edelleen olevan 4 prosenttia vuodessa.

Tuotannon kasvua vetävät tällä hetkellä kulutukseen liittyvät toimialat. Erityisesti vähittäiskaupan ja rakentamisen kasvu on ollut nopeata. Viime vuonna vähittäiskauppa kasvoi 13 prosenttia ja rakentaminen 19 prosenttia. Tehdasteollisuudessa jäätiin sen sijaan 4 prosentin kasvuun.

Kulutuskasvu jatkunee
ripeänä

Yksityisen kulutuksen kasvu on ollut noin 11 prosenttia viime vuosina ja kasvun ennakoidaan jatkuvan ripeänä. Kulutusta on vauhdittanut reaalitulojen kasvu, joka viime vuonna kiihtyi 10 prosenttiin. Kulutuksen kasvu on osin myös velkarahoitteista, mikä on näkynyt luotonoton nopeana lisääntymisenä.

Kiinteiden investointien kasvu on säilyttänyt tahtinsa ja viime vuonna ne kasvoivat 11 prosenttia. Investointien ennustetaan kasvavan edelleen tänä ja ensi vuonna energiasektorin suurten projektien ja julkisen kulutuksen vetämänä.

Venäjällä tuonti kasvaa volyymimääräisesti lähes kolme kertaa vientiä nopeammin. Tuonnin volyymikasvu nousi viime vuonna 20 prosenttiin. Maan tuontijousto onkin suurempi kuin kehittyvissä talouksissa keskimäärin. Nopea talouskasvu ja ruplan vahvistuminen pitävät yllä tuonnin voimakasta kasvua myös uudella ennustejaksolla, mutta tahti hidastuu hieman tänä vuonna ja seuraavina vuosina, BOFIT:in ekonomistit arvioivat.

Öljyn korkea hinta
pitää inflaatoion korkealla

Venäjän rahapolitiikan tavoitteena on kyetä samanaikaisesti hillitsemään inflaatiota ja pitämään ruplan nimelliskurssi vakaana. Viime vuonna tässä kohtuullisesti onnistuttiin, sillä vuosi-inflaatio saatiin joulukuun lopulla 9 prosenttiin, kun se vuonna 2005 oli 10,5 prosenttia. Rupla puolestaan vahvistui vuoden aikana 7,6 prosenttia muutoksen oltua vuotta aiemmin 10,5 prosenttia.

Keskuspankin rahapolitiikan suuntaviivat ovat edelleen samat, joten korkea öljyn hinta pitänee inflaation nopeana koko ennustejakson, joskin Venäjän talousministeriö on madaltanut kuluvan vuoden inflaatioennusteensa jo 7 prosenttiin.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2007. Sisältö.

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.