Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.1.2010

Työllisyys paranee Venäjällä

Venäjällä työttömien työnhakijoiden määrä oli tammikuun alkupuolella 2,148 miljoonaa henkilöä, ilmenee hallituksen tiedonannosta. Viime vuoden lopussa työttömiä oli 2,08 miljoonaa.

Viime vuoden työttömyysluku oli parempi kuin virallinen ennuste, jonka mukaan työttömien määrä nousisi vuoden kuluessa 2,2 miljoonaan. Määrä vastasi 8,5 prosenttia maan käytettävissä olevasta työvoimasta.

Varapääministeri Alexander Zhukovin mukaan työllisyyttä paransivat useat hallituksen käynnistämät kriisitoimen, kertoo Itar-Tass.

Venäjän hallitus käytti viime vuonna kaikkiaan 35,6 miljardia ruplaa eli noin 840 miljoonaa euroa erilaisiin työllistämishankkeisiin.

Työllistämisvaroista yli kaksi kolmasosaa oli suoraa työllistämistukea, joka käytettiin julkisiin töihin, tilapäiseen työllistämiseen ja työharjoittelupaikkojen luomiseen. Tämä vaikutti kaikkiaan 2,4 miljoonan henkilön työllistämiseen,

Hallituksen ohjelmaan kuului myös itsensä työllistämisen tukeminen. Ohjelman puitteissa yli 127 000 henkilöä sai rahallista tukea oman yrityksen tai itsenäisen elinkeinotoiminnan käynnistämistä varten. Hankkeeseen käytettiin 180 miljoonaa euroa vastaava summa, mikä oli viisinkertainen summa verrattuna vastaavaan työllistämistoimeen vuonna 2008.

Vähiten rahaa käytettiin työharjoittelupaikkojen perustamiseen. Tähän tarkoitukseen kohdistettiin 1,5 miljardia ruplaa eli noin 40 miljoonaa euroa.

Talousasiantuntijoiden ennusteiden perusteella Venäjän työllisyystilanne paranee jonkin verran vuonna 2010, työttömyyden laskiessa 7,7-7,8 prosenttiin.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-