Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.1.2010

Syksyllä alkanut elpyminen jatkuu vuonna 2010 Venäjällä

Talousministeriö arvioi Venäjän bruttokansantuotteen supistuneen viime vuonna 8,5 prosenttia. Pudotus oli suurin sitten Neuvostoliiton hajoamisesta seuranneen kokonaistuotannon romahduksen ja laski bkt:n reaalisesti vuosien 2006-2007 tasolle.

Viime vuoden syksystä lähtien bkt:n volyymi on neljännesvuositasolla jo kasvanut. Talousministeriön alustavan arvion mukaan kolmannella neljänneksellä kausitasoitettu kasvu oli 1,1 % ja viimeisellä neljänneksellä 1,9 % edelliseen neljännsekseen verrattuna.

Kuluvan vuoden talousennuste on aiempaa positiivisempi. Talousministeriö on tarkistanut Venäjän talouden kasvuennustetta maailmantalouden parantuneiden näkymien ja raakaöljyn kallistumisen perusteella. Uuden ennusteen mukaan bkt kasvaa tänä vuonna 3,1 %, kun kasvuksi edellisessä ennusteessa arviointiin 1,6 %. Myös useat kansainväliset asiantuntijatahot odottavat Venäjän tämän vuoden talouskasvun olevan yli 3 %.

Päivitetyssä talousministeriön ennusteessa raakaöljyn keskihinnan odotetaan olevan tänä vuonna 65 dollaria tynnyriltä aiemman 58 dollarin sijaan. Inflaation oletetaan hidastuvan aiemmin arvioitua nopeammin ja olevan vuoden lopussa 6,5-7,5 %. Ruplan odotetaan vuoden aikana vahvistuvan niin, että sen keskimääräinen kurssi on 28,3 ruplaa dollarilta, kun edellinen ennuste oli 33,9 ruplaa dollarilta. Vahvistuminen johtuu muun muassa kauppataseen odotettua suuremmasta ylijäämästä.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-