Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.1.2010

IVY-maiden tulliliitto vaatii vielä lisäsopimuksia

Ulkopuolisen tuonnin tullimaksujen jakaminen on jo alkuvaiheessa muodostunut ongelmaksi Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin tulliliitossa. Tästä syystä Venäjän talousministeriö ehdottaa keskinäisten neuvottelujen pohjaksi kolmea vaihtoehtoista mallia.

Ensimmäisen mukaan koko tulliliiton tuontitullimaksut jaettaisiin maiden keräämien maksujen suhteessa. Toisessa vaihtoehdossa periaatteena olisi tullituottojen jyvittäminen suhteessa tuonnin arvoon. Kolmannen vaihtoehdon mukaan tuotot jaettaisiin kahden edellisen mallin yhdistelmällä, jota painotettaisiin vielä maiden bruttokansantuotteella.

Talousministeriön alustavien laskelmien mukaan laskentakaavat voisivat johtaa esimerkiksi siihen, että Venäjän osuus tulliliiton ulkopuolisen tuonnin tuotoista olisi 90 prosenttia, Valko-Venäjän kuusi prosenttia ja Kazakstanin neljä prosenttia.

Vielä tulliliiton alkuvaiheessa kukin jäsenmaa on perinyt tulleja itsenäisin perustein.

Tulliliiton jäsenmaat käsittelevät tariffikysymystä tammikuun lopulla pidettävässä kokouksessa. Valkovenäläislähteiden mukaan tavoitteena on laatia tyhjentävä sopimus tullimaksutuottojen jaosta. Sopimuksen aikataulutavoitteen takarajana on heinäkuun alku.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-