Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.1.2010

Kazakstanin taantunut talous pysyi yhä kasvuuralla

Kazakstanin talous piti pintansa viime vuonna ja bruttokansantuote kasvoi 1,1 prosenttia. Teollisuustuotanto kasvoi puolestaan 1,7 prosenttia ja sen arvo vastasi 42,6 miljardia dollaria.

Teollisuuden kehitystä tukivat öljyn, kaasun ja uraanin tuotanto. Kazakstanin öljytuotanto kasvoi vuositasolla 8,1 prosenttia määrän noustessa 76,4 miljoonaan tonniin. Maakaasun kohdalla tuotannonlisäys oli 8,6 prosenttia ja volyymi 35,6 miljardia kuutiota. Eniten kasvoi kuitenkin uraanin tuotanto ja Kazakstanin nousi jo alan kakkoseksi maailmassa.

Suotuisa investointitoiminta
teollisuuskehityksen tukena

Teollisuutta tuki osaltaan myös suotuisasti kehittynyt investointitoiminta. Kiinteät investoinnit lisääntyivät 2,1 prosenttia ja niiden yhteisarvo vastasi 21,5 miljardia euroa. Tästä summasta valtaosa kohdistui kuitenkin melko yksipuolisesti öljy- ja kaasusektorille sekä rakennustoimintaan.

Kazakstan onnistui myös pitämään inflaation kurissa, sillä viime vuoden keski-inflaatio jäi 6,2 prosenttiin. Valtiovalta pystyi toimillaan säilyttämään myös työllisyystilanteen kohtuullisen hyvänä. Valtion rahastoista käytettiin suuria summia erilaisiin työvoimaintensiivisiin infrastruktuurihankkeisiin, kuten tienrakennukseen.

Rahastovarat hupenivat
suuriin julkisiin projekteihin

Kazakstanin kansallisen rahaston varat hupenivat vuoden aikana, mutta niiden kokonaissuma oli vuoden lopulla vielä 1 378 miljardia tengea eli noin 6,6 miljardia euroa. Maan kansainväliset reservit olivat keskuspankin muukaan 23,2 miljardia dollaria.

Työllisyyttä pyritään myös tänä vuonna tukemaan valtion rahoittamilla hankkeilla. Kauppa- ja teollisuusminiteriö käynnistää omassa hallintohaarassaan 51 projektia, joiden arvo euroissa on 18,6 miljardia ja työllistävä vaikutus 100 000 miestyövuotta. Projekteista suurin on Kiinan rajalta Kazakstanin läpi Venäjän rajalle johtavan “uuden silkkitien” rakennus- ja kunnostusurakka.

Kazakstanin hallitus odottaa maan talouden kehittyvän kohtuullisen hyvin myös vuonna 2010. Tammikuun kolmannella viikolla julkistamassaan ensimmäisessä vuosiennusteessaan hallitus arvio bruttokansantuotteen kasvavan 1,5-2 prosenttia. Ennusteen perustana on öljyn maailmanmarkkinahinnan varsin maltillinen nousu.

Kazakstanin talouden ainoana varsinaisena uhkana on maan pahassa murrosvaiheessa oleva pankkisektori, jonka uudelleenjärjestely on vielä pahasti kesken. Jotkut asiantuntijat ovat jopa sitä mieltä, että maahan saattaa iskeä finanssikriisin toinen aalto.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-