Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.1.2010

EKP puuttui Viron taloustilastoihin

Viron taloustaloustilastoille vaaditaan nykyistä tiukempaa valvontaa, koska maan finanssiministeriö pääsee liiaksi vaikuttamaan tilastotietojen keruuseen, tilastojen laskentatapaan ja tulosten tulkintaan sekä ennen kaikkia ennusteisiin. Viron koko tilastotoimesta vastaa tilastovirasto, joka toimittaa maakohtaiset tiedot myös EU:n Eurostatille.

Viron hallitus on Euroopan keskuspankin huomautuksen perusteella havahtunut vaatimaan, että tilastoviraston pitää jatkossa huolehtia täysin itsenäisesti kansantalouden tilastoinnista.

Tilastointi pitää nyt hoitaa tarkalleen EU:n vaatimusten mukaisesti. Euroopan keskuspankin mukaan tähän on tarvetta, koska euroon pääsyä tavoittelevan Viron pitää noudattaa hyvää tilastointitapaa. Rahaliittoon pyrkivän maan tulee esittää tarkalleen oikeat makrotalouden luvut, koska Maastrichtin sopimuksen määrittämiä kelpoisuusehtoja on tinkimättä noudatettava.

Euroopan keskuspankista saakka tullut reaktio liittynee lähinnä tunnuslukujen laskennassa noudatettaviin periaatteisiin. Viron tilastovirasto toimii kyllä omalta osaltaan nopeasti ja tehokkaasti. Makrotalouden avainluvut valmistuvat nopeasti, eikä niitä ole liiemmälti ainakaan julkisesti jouduttu oikaisemaan.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-