Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.1.2010

Taantuma leikkasi kymmenyksen Venäjän teollisuustuotannosta

Venäjän teollisuustuotanto taantui viime vuonna 10,8 prosenttia edellisvuotiseen verrattuna. Vuonna 2008 teollisuuden hyvä kehitys pysähtyi alkusyksystä ja ja heikko loppuvuosi hidasti kasvun 2,1 prosenttiin.

Rosstatin mukaan viime vuoden lopulla alkoi kuitenkin käänne parempaan ja joulukuussa tuotanto kasvoi kuukausitasolla 5,0 prosenttia ja vuositasollakin 2,7 prosenttia.

Öljy- ja polttoaineteollisuus
vähän plussalle

Venäjän tärkeimmistä tuotantoaloista ainoastaan öljyteollisuus ja polttoaineiden valmistus ylsivät edes jonkinlaiseen kasvuun.

Raakaöljyn tuotantomäärä oli viime vuonna 494 miljoonaa tonnia, mikä ylitti edellisvuotisen vaatimattomasti 1,2 prosenttia. Venäjän toisen pääraaka-aineen maakaasun tuotantomäärä supistui sen sijaan 12,1 prosenttia volyymin jäädessä 584 miljardiin kuutioon.

Kivihiilen tuotantomäärä oli 298 miljoonaa tonnia vuosivähennyksen ollessa 9,2 prosenttia. Rautamalmin tuotanto laski hieman vähemmän eli 8,1 prosenttia.

Jalostavan teollisuuden ryhmässä sähköntuotanto supistui vuositasolla 4,6 prosenttia. Öljyn puolijalosteiden tapauksessa vähennys oli 0,4 prosenttia ja tuotantomäärä 236 miljoonaa tonnia.

Polttoaineista dieselin valmistusmäärä oli 67,3 miljoonaa tonnia eli 2,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Bensiinin tuotanto lisääntyi puolestaan 0,5 prosenttia volyymin ollessa 35,8 miljoonaa tonnia.

Paha romahdus
autoteollisuudessa

Avainteollisuuden varsinainen romahdus tapahtui autoteollisuudessa. Henkilöautojen valmistusmäärä putosi 597 000 ajoneuvoon, mikä jäi peräti 59,4 prosenttia edellisen vuoden tuloksesta. Tilanne oli vieläkin huonompi kuorma-autojen valmistuksessa. Niiden valmistusmäärä romahti 64,3 prosenttia jääden 91 400 ajoneuvoon.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-