Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

23.1.2008

Optimismi vahvistuu Puolan pk-sektorilla

Puolassa keskikokoisilla yrityksillä on selvästi myönteisempiä odotuksia vuodella 2008 kuin mitä vastaavilla yrityksillä on muualla Euroopassa, ilmenee Grant Thornton Internationalin 34 maata kattaneesta selvityksestä.

Tiedusteluun Puolassa osallistuneista yritysten omistajista ja johtajista 79 prosenttia odotti yrityksensä kasvattavan liikevaihtoaan vuonna 2008. Viime vuonna optimisten vastaajien osuus jäi 42 prosenttiin.

Keskisuurten yritysten optimismi perustuu yleiseen luottamukseen Puolan taloutta kohtaan. Vastanneista 69 prosenttia totesi myönteisten odotusten liittyvän nimenomaan maan talouskasvuun.

Selvin ero muihin EU-maihin verrattuna oli kuitenkin se, että Puolassa myös politiikalla oli selvä vaikutus yritysten odotuksiin. Puolan uuden hallituksen toimet oli pantu merkille myös yrityksissä ja vastanneista peräti 41 prosenttia perusteli myönteisiä odotuksiaan erikseen vielä poliittisella tilanteella.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2008. Sisältö.

Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.