Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
17.1.2006

Suomalaisyrityksillä 1,8 miljardia euron sijoitus-kanta Venäjällä

Suomalaisyritysten sijoituskanta on Venäjällä 1,8 miljardia euroa ja yhteenlaskettu liikevaihto 1,9 miljardia euroa. Vastailmestyneestä tutkimuksesta selviää myös, että suomalaisyritykset työllistävät Venäjällä noin 29 600 paikallista työntekijää.

Kauppa- ja teollisuusministeriön tilaaman tutkimuksen antamat luvut ovat jopa 2-3 kertaa suuremmat kuin virallisen tilaston luvut. Vuodesta 2004 lähtien ja varsinkin viime vuonna sijoittaneiden yritysten määrä on voimakkaasti lisääntynyt. Lukuihin eivät sisälly aiemmat suuret suomalaisomistukset, jotka ovat siirtyneet ulkomaisiin käsiin.

Ennemmistöomistuksilla
hallitaan riskejä

Suomalaisyritykset pyrkivät pitämään suorat rahalliset sijoitukset suhteellisen pieninä. Lisärahoitusta investointeihin haetaan muilta rahoittajilta. Yleensä suomalaiset pyrkivät enemmistöomistukseen, millä halutaan minimoida riskejä. Investointien kannattavuus taataan viemällä sijoituskohteena oleviin yrityksiin teknologiaa ja liiketoimintaosaamista. Voitot sijoitetaan takaisin yritysten toiminnan laajentamiseksi.

Suomalaisten sijoitukset ovat suuntautuneet lähialueille Luoteis-Venäjällä ja sen keskukseen Pietariin sekä Moskovaan ympäristöineen. Selvityksen tutkijaryhmä esittelee nyt suosituksia potentiaalisista sijoittumiskohteista. Se pitää esimerkiksi Novgorodia ja Kalugaa hyvinä kohteina, koska niiden kulutuspotentiaali voi olla huomattavasti virallisia tietoja isompi ja ne sijaitsevat myös lähellä suuria asutuskeskuksia.

Investoijien on syytä tarkkailla myös eräiden potentiaalisten alueiden kehitystä. Novosibirsk on yksi Venäjän suurimmista kaupungeista, Siperian aluepiirin hallintokeskus sekä kolmanneksi suurin tieteen ja tutkimuksen keskus. Rostovin alue on puolestaan eteläisen federaatiopiirin hallintokeskus, jossa on kehittynyttä teollisuutta ja maataloutta.

Investoinnit ja investointiedellytykset Venäjällä -tutkimuksen toteuttivat Etlatieto Oy ja sen venäläinen yhteistyökumppani Solid Invest.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2006

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.