Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
17.1.2006

Asiantuntijana Roman Zykov:
Ennen sopimuksen allekirjoittamista”


Oheisen artikkelin kirjoittaja Roman Zykov toimii lakimiehenä Asianajotoimisto Turkki Kokko Heliö Oy:ssä. Hän on väitellyt venäläisessä yliopistossa sekä suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon myös Alankomaissa. Zykov toimi ennen Suomeen tuloaan Alankomaissa avustaen sikäläisiä ja muita eurooppalaisia yhtiöitä niiden Venäjään ja IVY-maihin liittyvissä liiketoimissa.


Solmiessaan sopimusta venäläisen osapuolen kanssa yritykset harkitsevat useita monimutkaisia seikkoja, kuten muun muassa säännöksiä, yleistä kauppatapaa, riskejä sekä vastuukysymyksiä. Toisaalta yritykset näyttävät sopimuksia neuvotellessaan ja allekirjoittaessaan aliarvioivan monia vähemmän näkyviä asioita. Tämän artikkelin tarkoitus on kiinnittää huomiota juuri tällaisiin asioihin, jotta sopimuksille luotaisiin hyvät perustat.

Ennen neuvotteluiden aloittamista on hyvä varmistua siitä, että tuleva sopimuspartneri on todella olemassa. Olemassaolo selviää paikallisten veroviranomaisten myöntämästä rekisteriotteesta. Koska yritysten on annettava oikeat ja ajantasaiset tiedot veroviranomaisille, rekisteriote voi olla riittävä todiste olemassa olosta joksikin aikaa.

Sopimusneuvotteluiden aikana on syytä tarkastaa, että toinen osapuoli on asianmukaisesti edustettu. Venäläistä yritystä edustavan henkilön toimivalta voi perustua joko yhtiöjärjestykseen tai yrityksen myöntämään valtakirjaan. Toimitusjohtajan toimivalta perustuu aina yhtiöjärjestykseen, eikä hän siksi tarvitse valtakirjaa. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että myös joku muu voi edustaa yhtiötä ilman valtakirjaa. Jos henkilön toimivalta kuitenkin perustuu valtakirjalle, sopimusosapuolen kannattaa varmistaa, että valtakirja on toimitusjohtajan allekirjoittama, ja että siinä on yrityksen virallinen leima (seal).

Venäjän laki asettaa kansainvälisille sopimuksille muotovaatimuksen. Sopimukset, joissa ainakin yksi osapuoli on venäläinen henkilö, on tehtävä kirjallisesti. On mainitsemisen arvoista, että muutoin kuin kirjallisesti tehdyt kansainväliset sopimukset ovat mitättömiä, eivätkä ne siksi luo sopimusoikeudellisia velvoitteita eivätkä oikeuksia. Sama luonnollisesti koskee täydentäviä ja lisäsopimuksia, sekä muutoksia jo olemassa oleviin sopimuksiin. Näin ollen jos yritys esimerkiksi solmii kirjallisen sopimuksen ja haluaa myöhemmin muuttaa joitakin sen ehtoja (hinta, toimitusehdot ja –ajat, maksut tms.), on ne suullisen sopimisen jälkeen muistettava muotoilla kirjallisesti. Muussa tapauksessa ne ovat mitättömiä.

Eräiden sopimustyyppien kohdalla saatetaan edellyttää viranomaisrekisteröintiä. Tämä koskee pääasiassa kiinteää omaisuutta koskevia sopimuksia (rakennukset. rakennelmat, maa).

Koska Venäjän virallinen kieli on venäjä, kannattaa harkita sopimuksen laatimista myös venäjäksi. Joissakin tapauksissa viranomaiset (kuten tulli, kilpailu- tai veroviranomaiset, tuomioistuimet jne.) saattavat pyytää yritykseltä kopiota sopimuksesta. Asiakirjojen kielivaatimuksista johtuen vain venäjänkieliset asiakirjat hyväksytään. Tästä syystä on suositeltavaa hankkia autenttinen venäjänkielinen kopio sopimuksesta etukäteen. Osapuolet voivat kuitenkin sopia, että sopimuksen ensisijainen kieli on muu kuin venäjä, esimerkiksi suomi.

Lopuksi, venäläisen kauppatavan mukaan sopimusta ei ainoastaan allekirjoiteta, vaan siihen lisätään myös yrityksen virallinen leima (seal). Suosittelemme lisäksi numeroimaan sopimuksen jokaisen sivun ja laittamaan niille allekirjoittajien nimikirjaimet.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2006

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.