Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Konsu Accountor Group Buslink
Visma - financial administration Sponsa - Portagate Helsinki

Compiler eNews

ILMOITA TÄSSÄ
LEHDESSÄ

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Markkinatietoa
ja  liikeyhteyksiä  
idänkaupan päättäjille

LUE UUSIN NUMEROMME...

IDÄNKAUPAN VIENTIPALVELUT 5-6.2013
Ilmestynyt 3.6.2013

Arkisto
+
pdf- ja html-versiota

Idänkaupan Vientipalvelut on newsletter-julkaisu, joka on vuodesta 1994 välittänyt uutisia, raportteja ja palvelutietoja idänkauppaa käyville suomalaisyritykselle. Julkaisu seuraa Venäjän ja muiden IVY-maiden sekä Baltian ja Puolan markkinoita.

Idänkaupan
Vientipalvelut
Perustettu
vuonna 1994

Kustantaja/
Tiedontuottaja

Oy Compiler Ab
Osuuskunnantie 50 B
00660 Helsinki
Puh. 09-492854
Fax 09-4540838
E-mail: box@compiler.fi

Toimitus ja
markkinointi

Klaus Lehmuskallio
Kaija Pasila- Lehmuskallio

Markinvest
Papula-Nevinpat