Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
IKEA satsaa lisää myös Puolan markkinoille

Äskettäin Venäjän laajennussuunnitelmansa julkistanut IKEA on ilmoittanut myös uusista Puolaan liittyvistä hankkeistaan. Ruotsalainen huonekalujätti aikoo tähän astisten 150 miljoonan US dollarin eli noin 820 miljoonan markan suuruisten investointiensa lisäksi sijoittaa vielä 120 miljoonaa dollaria eli noin 660 miljoonaa markkaa paikalliseen kalustevalmistukseen ja kauppakeskuksiin Puolassa.
      Ensimmäinen IKEAn uusista myymälöistä avataan marraskuussa Poznanissa. Myymälä korvaa aikaisemman jo vanhentuneen ja tiloiltaan liian pieneksi jääneen myymälään. Tehdaslaajennuksista on käynnissä uuden tehtaan rakentaminen Zbaszynekin lähistölle. Tehtaasta tulee IKEAn kuudes tuotantolaitos puolassa.
      IKEA toimii Moskovan myymälänsä avauduttua 29 maassa ja sillä on niissä yhteensä yli 100 myymälää tai kauppakeskusta. Lisäksi yhtiö teettää useissa muissa maissa alihankintoja. Esimerkiksi venäläiset ja puolalaiset yritykset ovat jo pitkään valmistaneet IKEAalle tuotteita.

Lokakuun uutisotsikot

Alkuun 


Venäjä hakee ulkomaisia sijoituksia uusille aloille

Suorat ulkomaisten investointien odotetaan kääntyvän vihdoin nousuun Venäjällä. Varatalousministeri Vladimir Kossovin mukaan jo tänä vuonna alkanut käänne voi merkitä 34 % kasvua 2000.
      Ministeri Kossov selittää käännettä Venäjän teollisuustuotannon vahvistumisella. Talousministeriön laskelmien mukaan tilauskannan vahvistuminen ja käyttöasteen nousu voisivat kasvattaa teollisuustuotantoa 812 % ilman, että tehtaiden vielä pitäisi tehdä laajennuksia tai uudistuksia.
      Venäläiset yrittävät nyt saada ulkomaiset sijoittajia kiinnostumaan kokonaan uusista aloista Venäjällä. Yhtenä tulevaisuuden alana Venäjällä Ministeri Kossov mainitsi muoviteollisuuden.
       Venäläinen asiantuntijaryhmä onkin jo laatinut ulkomaisia sijoittajia varten käsikirjan, jossa neuvotaan miten investointiprojektin kannattavuus voidaan Venäjän oloissa laskea. Aineistoon sisältyy myös casetapauksia onnistuneista maahan tehdyistä yritysinvestoinneista.
      Epäonnistumisen riskit ovat silti edelleen suuret, mikäli sijoitetaan huonokuntoisiin yrityksiin tai väärille toimialoille. Talousministeriön tuoreen selvityksen mukaan 42,5 % Venäjän kaikista yrityksistä oli tappiollisia ensimmäisen vuosipuoliskon päättyessä kesäkuussa.
       Mikäli öljynhinnan noususta hyötynyt energiateollisuus jätetään pois, olivat alkuvuoden menestyjiä metsäteollisuus, kemiateollisuus, elintarviketeollisuus, rakennusala ja muutamat kevyen teollisuuden haarat.

Lokakuun uutisotsikot

Alkuun


// CyberStudio Javascript Library // ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ // Global Functions // ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ CSAg = window.navigator.userAgent; CSBVers = parseInt(CSAg.charAt(CSAg.indexOf("/")+1),10); function IsIE() { return CSAg.indexOf("MSIE") > 0;} function CSIEStyl(s) { return document.all.tags("div")[s].style; } function CSNSStyl(s) { return CSFindElement(s,0); } function CSFindElement(n,ly) { if (CSBVers< 4) return document[n]; var curDoc = ly ? ly.document : document; var elem = curDoc[n]; if (!elem) { for (var i=0;i" ) res = (csstatearray[action[1]] > action[2]); else if(op == ">=") res = (CSStateArray[action[1]] >= action[2]); else if(op == " <" ) res = (csstatearray[action[1]] < action[2]); else if(op == "<=") res = (csstatearray[action[1]] <= action[2]); return res; } function csscriptinit() { idxarray = new array; for(var i=0;i= 0) && (bagent.indexof("mozilla/3") >= 0) && (bagent.indexof("mac") >= 0)) return true; // dont follow link else return false; // dont follow link } function csbuttonreturn () { var bagent = window.navigator.useragent; var bappname = window.navigator.appname; if ((bappname.indexof("explorer") >= 0) && (bagent.indexof("mozilla/3") >= 0) && (bagent.indexof("mac") >= 0)) return false; // follow link else return true; // follow link } function csbrowserswitch(action) { var bagent = window.navigator.useragent; var bappname = window.navigator.appname; var isns = (bappname.indexof("netscape") >= 0); var isie = (bappname.indexof("explorer") >="0);" var iswin='(bAgent.indexOf("Win")'>= 0); var isMac = (bAgent.indexOf("Mac") >= 0); var vers = 0; var versIdx = (bAgent.indexOf("Mozilla/")); if(versIdx >= 0) { var sstr = bAgent.substring(versIdx + 8, versIdx + 9); vers = parseInt(sstr) - 2; } var url = action[1]; var platform = action[2]; var versVec; if(platform) { if(isNS && isMac) versVec = action[3]; if(isIE && isMac) versVec = action[4]; if(isNS && isWin) versVec = action[5]; if(isIE && isWin) versVec = action[6]; } else { if(isNS) versVec = action[3]; if(isIE) versVec = action[4]; } if(vers > (versVec.length-1)) vers = versVec.length-1; if(versVec[vers] == 0) { location = url; CSStopExecution = true; } } function CSURLPopupShow(formName, popupName, target) { var form = CSFindElement(formName); var popup = form.elements[popupName]; window.open(popup.options[popup.selectedIndex].value, target); popup.selectedIndex = 0; } function CSSetStyleDepth(style,depth) { if (IsIE()) CSIEStyl(style).zIndex = depth; else CSNSStyl(style).zIndex = depth;} function CSGetStyleDepth(style) { if (IsIE()) return (CSIEStyl(style).zIndex); else return (CSNSStyl(style).zIndex); } CSSeqArray = new Array; function CSSeqActionFct(seq,loopCount,continueLoop) { if ((seq.loop< 2) || ((loopCount % 2) != 0)) { for (var i=0;i 1) && (seq.actions[3*i + 1] < seq.start)) continue; if (seq.actions[3*i + 2] < loopcount) { seq.actions[3*i + 2] = loopcount; csloopisrunning = true; csaction(new array(seq.actions[3*i + 0])); continueloop = true; } } else { continueloop = true; break; } } } else { for (var i=seq.actioncount-1;i>="0;i--)" { if (seq.actions[3*i + 1]>seq.frame) { if (seq.actions[3*i + 1] > seq.end) continue; if (seq.actions[3*i + 2] < loopCount) { seq.actions[3*i + 2] = loopCount; CSLoopIsRunning = true; CSAction(new Array(seq.actions[3*i + 0])); continueLoop = true; } } else { continueLoop = true; break; } } } return continueLoop; } function CSSeqFunction(fctInfo) { var seq = fctInfo.data; var oldFrame = seq.frame; var newTicks = (new Date()).getTime(); seq.frame = Math.round((seq.fps * (newTicks - seq.startTicks)/1000.0) - 0.5); var continueLoop = false; var loopCount = 1; if (seq.loop > 0) { continueLoop = true; if (seq.loop == 1) { var iv = (seq.end - seq.start); var f = Math.round(((seq.frame - seq.start) / iv) - 0.5); if (f < 0) f = 0; loopCount = f+1; seq.frame = seq.start + ((seq.frame - seq.start) % (seq.end - seq.start)); } else { var iv = (seq.end - seq.start); var f = Math.round(((seq.frame - seq.start) / iv) - 0.5); if (f< 0) f = 0; loopCount = f+1; f = (seq.frame - seq.start) % (2 * iv); if (f > iv) f = 2*iv - f; seq.frame = seq.start + f; } } continueLoop = CSSeqActionFct(seq,loopCount,continueLoop); for (var i=0;iseq.frame) { partIdx = k; partCount = seq.frame - lastCount; break; } lastCount = frameCount; } if (partIdx< track.parts.ticks.length) { var type=track.parts.moveType[partIdx]; if(type==1) CSSetLinearPos (track, partIdx, partCount); else if(type==2) CSSetCurvePos (track, partIdx, partCount); else if(type==3) if (oldFrame != seq.frame) CSSetRandomPos (track, partIdx, partCount); else { x = CSGetStylePos(track.layer,0); y = CSGetStylePos(track.layer,1); } CSSetStyleVis(track.layer,track.parts.visibilities[partIdx]); CSSetStyleDepth(track.layer,track.parts.depths[partIdx]); continueLoop = true; } else { var partIdx = track.parts.moveType.length-1; var posArray = track.parts.positions; var x = posArray[partIdx * 6 + 0]; var y = posArray[partIdx * 6 + 1]; CSSetStylePos(track.layer,0,x); CSSetStylePos(track.layer,1,y); CSSetStyleVis(track.layer,track.parts.visibilities[partIdx]); CSSetStyleDepth(track.layer,track.parts.depths[partIdx]); } } return continueLoop; } function CSSetLinearPos (track, partIdx, partCount) { var curTicks = track.parts.ticks[partIdx]; var pIdx1 = partIdx * 6; var pIdx2 = (partIdx+1) * 6; var posArray = track.parts.positions; var x = posArray[pIdx1 + 0]; var y = posArray[pIdx1 + 1]; var x1,x2,y1,y2; var factor = partCount/curTicks; x1 = x; y1 = y; x2 = posArray[pIdx2 + 0]; y2 = posArray[pIdx2 + 1]; x = x1 * (1-factor) + x2 * factor; y = y1 * (1-factor) + y2 * factor; CSSetStylePos(track.layer,0,x); CSSetStylePos(track.layer,1,y); } function CSSetCurvePos (track, partIdx, partCount) { var curTicks = track.parts.ticks[partIdx]; var pIdx1 = partIdx * 6; var pIdx2 = (partIdx+1) * 6; var posArray = track.parts.positions; var x = posArray[pIdx1 + 0]; var y = posArray[pIdx1 + 1]; var x1,x2,x3,x4,y1,y2,y3,y4; var factor = partCount/curTicks; var t = factor; var u = t * t; var v = u * t; var val1 = 3*(u-t) - v + 1; var val2 = 3*(v+t - 2*u); var val3 = 3*(u-v); var val4 = v; x1 = x; y1 = y; x2 = posArray[pIdx1 + 2]; y2 = posArray[pIdx1 + 3]; x3 = posArray[pIdx1 + 4]; y3 = posArray[pIdx1 + 5]; x4 = posArray[pIdx2 + 0]; y4 = posArray[pIdx2 + 1]; x = x1 * val1 + x2 * val2 + x3 * val3 + x4 * val4; y = y1 * val1 + y2 * val2 + y3 * val3 + y4 * val4; CSSetStylePos(track.layer,0,x); CSSetStylePos(track.layer,1,y); } function CSSetRandomPos (track, partIdx, partCount) { var curTicks = track.parts.ticks[partIdx]; var pIdx1 = partIdx * 6; var pIdx2 = (partIdx+1) * 6; var posArray = track.parts.positions; var x = posArray[pIdx1 + 0]; var y = posArray[pIdx1 + 1]; var x1,x2,y1,y2; var factor = partCount/curTicks; x1 = x; y1 = y; x2 = posArray[pIdx2 + 0]; y2 = posArray[pIdx2 + 1]; var factorx = Math.random(); var factory = Math.random(); x = x1 * (1-factorx) + x2 * factorx; y = y1 * (1-factory) + y2 * factory; CSSetStylePos(track.layer,0,x); CSSetStylePos(track.layer,1,y); } function CSStartSeq(name) { var seq = CSGetScene(name); var date = new Date() seq.startTicks = date.getTime() for (var i=0;i0) eval ('document.' + CSLastSound + '.run()'); else eval ('document.' + CSLastSound + '.play(true)'); } else { alert ("The current Plug-In can not be controled by JavaScript. Please try using LiveAudio or a compatible Plug-In!"); } } function CSShowHide(action) { if (action[1] == '') return; var type=action[2]; if(type==0) CSSetStyleVis(action[1],0); else if(type==1) CSSetStyleVis(action[1],1); else if(type==2) { if (CSGetStyleVis(action[1]) == 0) CSSetStyleVis(action[1],1); else CSSetStyleVis(action[1],0); } } function CSStopAll(action) { CSStopComplete (); } function CSStopScene(action) { CSStopFunction (action[1]); } function CSStopSound (action) { if (eval('document.'+action[1])!=null) { eval ('document.' + action[1] + '.stop()');}} function CSStartWipe (action) { var el=CSCreateTransElement (action[1], action[2]); if (el==null) return; var dir=action[3]; if (dir=="_inLeft") {el.steps=el.clipRect.width/el.maxValue; el.modus="in";} else if (dir=="_inRight") {el.steps=el.clipRect.width/el.maxValue; el.modus="in";} else if (dir=="_outLeft") {el.steps=el.clipRect.width/el.maxValue; el.modus="out";} else if (dir=="_outRight") {el.steps=el.clipRect.width/el.maxValue; el.modus="out";} else if (dir=="_inTop") {el.steps=el.clipRect.height/el.maxValue; el.modus="in";} else if (dir=="_inBottom") {el.steps=el.clipRect.height/el.maxValue; el.modus="in";} else if (dir=="_outTop") {el.steps=el.clipRect.height/el.maxValue; el.modus="out";} else if (dir=="_outBottom") {el.steps=el.clipRect.height/el.maxValue; el.modus="out";} else if (dir=="_inCenter") {el.HSteps=el.clipRect.width/el.maxValue; el.VSteps=el.clipRect.height/el.maxValue; el.modus="in";} else if (dir=="_outCenter") {el.HSteps=el.clipRect.width/el.maxValue; el.VSteps=el.clipRect.height/el.maxValue; el.modus="out";} if (el.modus=="") return; el.currentValue=0; el.dir=action[3]; CSStartFunction(CSDoWipe,el); } function CSDoWipe (info) { var el = info.data; if (el==null) return false; if (el.currentValue==el.maxValue) { CSFinishWipe(el); return false; } var r = new CSRect(el.clipRect.left,el.clipRect.top,el.clipRect.width,el.clipRect.height); var dir=el.dir; if (dir=="_inLeft") {r.left=r.width-el.currentValue*el.steps;} else if (dir=="_inTop") {r.top=r.height-el.currentValue*el.steps;} else if (dir=="_inRight") {r.width=el.currentValue*el.steps;} else if (dir=="_inBottom") {r.height=el.currentValue*el.steps;} else if (dir=="_outLeft") {r.width=r.width-el.currentValue*el.steps;} else if (dir=="_outTop") {r.height=r.height-el.currentValue*el.steps;} else if (dir=="_outRight") {r.left=el.currentValue*el.steps;} else if (dir=="_outBottom") {r.top=el.currentValue*el.steps;} else if (dir=="_inCenter") {r=CSCenterRectIn(el,r);} else if (dir=="_outCenter") {r=CSCenterRectOut(el,r);} CSSetLayerClip(el,r); el.currentValue+=1; return true; } function CSFinishWipe (el) { if (el.modus=="in") CSSetLayerClip(el,el.clipRect); else { el.clipRect=new CSRect(0,0,el.width,el.height); CSSetLayerClip(el,el.clipRect); CSSetStyleVis(el.layer,0); } CSDisposeTransElement(el); } function CSCenterRectIn(el,r) { var hValue= el.currentValue*el.HSteps/2; var vValue= el.currentValue*el.VSteps/2; r.left=Math.round(r.left+r.width/2-hValue); r.top=Math.round(r.top+r.height/2-vValue); r.width=Math.round(hValue*2); r.height=Math.round(vValue*2); return r; } function CSCenterRectOut(el,r) { var hValue= el.currentValue*el.HSteps/2; var vValue= el.currentValue*el.VSteps/2; r.left+=Math.round(hValue); r.top+=Math.round(vValue); r.width-=Math.round(hValue*2); r.height-=Math.round(vValue*2); return r; } function CSFixFct() { var d = document; var w = window; if (d.cs.csFix.w != w.innerWidth || d.cs.csFix.h != w.innerHeight) { d.location = d.location; } } function CSNSFix(action) { var d = document; var w = window; if ((navigator.appName == 'Netscape') && (parseInt(navigator.appVersion) == 4)) { if (typeof d.cs == 'undefined') { d.cs = new Object; d.cs.csFix = new Object; } else if (CSIsFrame (w) == true) CSFixFct(); d.cs.csFix.w = w.innerWidth; d.cs.csFix.h = w.innerHeight; window.onresize = CSFixFct; } } function CSIsFrame (window) { var rootWindow = window.parent; if (rootWindow == 'undefined') return false; for (i = 0; i < rootWindow.frames.length; i++) if (window == rootWindow.frames[i]) return true; return false; } function CSResizeWindow(action) { if(navigator.appVersion.charAt(0) >=4) { window.resizeTo (action[1],action[2]) } } function CSScrollDown(action){ if(navigator.appVersion.charAt(0) >=4) { var container = 0 if (action[2] > 0) { while (container < action[1]) { window.scrollBy(0,action[2]); container = container + action[2]; } } } } function CSScrollLeft(action){ if(navigator.appVersion.charAt(0) >=4) { var container = 0 if (action[2] > 0) { while (container < action[1]) { window.scrollBy(-action[2],0); container = container + action[2]; } } } } function CSScrollRight(action){ if(navigator.appVersion.charAt(0) >=4) { var container = 0 if (action[2] > 0) { while (container < action[1]) { window.scrollBy(action[2],0); container = container + action[2]; } } } } function CSScrollUp(action){ if(navigator.appVersion.charAt(0) >=4) { var container = 0 if (action[2] > 0) { while (container< action[1]) { window.scrollBy(0,-action[2]); container = container + action[2]; } } } } function CSSetBackColor(action) { document.bgColor = action[1]; } function CSActionGroup (action) { for(var i=1;i l2 ? l1 : l2) var h="(b1" < b2 ? b1 : b2) - (t1 > t2 ? t1 : t2) return ((w>= 0) && (h >= 0)); } CSCurrentPressedKey = -1; function CSKeyPress(ev) { var code; if(IsIE()) CSCurrentPressedKey = event.keyCode; else CSCurrentPressedKey = ev.which; } document.onkeypress = CSKeyPress; function CSKeyCompare(condition) { var eq = (condition[1] == CSCurrentPressedKey); if(eq) CSCurrentPressedKey = -1; return eq; } function CSTimeout (condition) { var result = false; if (gCurrentIdleObject.lastTime) { var t=new Date(); if (t.getTime() >= gCurrentIdleObject.lastTime) { if (t.getTime() >= gCurrentIdleObject.nextTime) { gCurrentIdleObject.lastTime = t.getTime() + condition[1]*1000; gCurrentIdleObject.nextTime = gCurrentIdleObject.lastTime + condition[1]*1000; return false; } return true; } } else { var t=new Date(); gCurrentIdleObject.lastTime = t.getTime() + condition[1]*1000; gCurrentIdleObject.nextTime = gCurrentIdleObject.lastTime + condition[1]*1000; } return result; } // EOF CyberStudio Javascript Library