Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
         
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
U U T I S A R K I S T O / syyskuu 98

Vientipalveluuutiset

Uutisvuosi 1998.

Uutisarkisto


Maaliikennekeskus Vaalimaalle

Vaalimaan alueelle on tulossa maaliikennekeskus, joka käsittää tullivarastoalueen. Varastoalue on 56 erillisen hallirakennuksen muodostama kokonaisuus, joka on aidattu, vartioitu ja valvottu. Maaliikennekeskusta varten on varattu 15 ha alue.

Maaliikennekeskus tulee Miehikkälän kunnan alueelle noin kolmen kilometrin päähän Vaalimaan rajaasemasta. Tontin ostosta on sovittu Miehikkälän kunnan ja maaliikennekeskuksen hallintoyhtiön kesken.

Keskuksen osakkaat omistavat oman hallinsa tonttimaineen. Hallintoyhtiö omistaa hallintorakennuksen, alueen tiet sekä rakennuksilta yli jäävän maaalan. Hallintoyhtiö hoitaa osakkaiden puolesta valvonnan, hallintoasiat sekä kiinteistöhuollon.

Maaliikennekeskuksen yleiset maatyöt ja ensimmäisen terminaalin rakentaminen on jo aloitettu. Ensimmäinen terminaali, jonka tilaajana on venäläinen kuljetusliike, valmistuu talvella 1999. Seuraavan terminaalin on määrä valmistua myöhemmin keväällä.

Maaliikennekeskuksen perustaminen on lähtenyt liikkeelle Kotkan ja Haminan satamien varastointitarpeista ja Vaalimaan alueen palvelumahdollisuuksista Venäjälle. Maaliikennekeskus sopii omaa tullivarastoa tarvitseville, kuten kuljetusliikkeille.

Tiedustelut:
Timo Pohjola, Ansial Oy, puh. (05) 357 6288 tai Matti Väätäinen, Kaakon Rajapalvelukeskus Oy, puh. 0400558 807.

Uutisotsikot syyskuussa
Alkuun x


Tedimin logistiikkahankkeet laajentuvat Itämeren alueelln

"Uuden PohjoisEuroopan" alueella logistiikkaa ja tiedonsiirtoa kehittävä Tedimohjelma laajenee ja uusia maita sekä yrityksiä on liittynyt mukaan. Tällä hetkellä ohjelmaan osallistuu lähes sata organisaatiota kuudesta eri maasta.

Asiakirjojen sisältöä ja menetelmien kehittämistä koskevassa Tedimprojektiperheessä kehitetään mm. sähköistä tiedonvälitystä. Tähän ryhmään kuuluu kolme projektia: CustCom, EstCom ja RailCom.

CustCom (Customs Cooperation) on Suomen ja Venäjän yhteistyöprojekti, jolla pyritään yksinkertaistamaan tullitoimintaa maiden välisellä rajalla ja määränpäässä. Projektin pilottivaihe käynnistyi Suomen ja Venäjän tulliasiantuntijoiden perustyön jälkeen, jolloin useat suomalaiset viejät ja heidän kauppa ja kuljetusyhteistyökumppaninsa saivat luotettavien asiakkaiden aseman. Parhaillaan on meneillään pilotin laajentaminen uusiin yrityksiin ja rautatieliikenteeseen.

Sähköistä tiedonvälitystä kehitetään vaiheittain. Aluksi tiedot toimitetaan tallennettuina levykkeille, myöhemmin yhä enemmän sähköisten EDIviestien välityksellä.

Parhaillaan EDIyhteyksiä luodaan Suomen ja LuoteisVenäjän Tullihallinnon välille.

Aluksi mukana ovat Torfjanovkan rajatulliasema sekä neljä tulliterminaalia Pietarissa. Passitustiedot siirretään EDIFACTmuodossa suomalaiselta viejältä LuoteisVenäjän Tullihallintoon, joka reitittää kuljetukset rajatulliasemille.

Myöhemmin projekti laajenee Moskovaan, jolloin mukaan otetaan myös kaikki Suomen ja Venäjän väliset kansainväliset rajatulliasemat.

RailCom (Railway Cooperation) kehittää Venäjän ja Suomen välisen rautatieliikenteen rahtikirjojen nopeampaa käsittelyä. Tavoitteena on saada sähköisessä muodossa välitettyä lähes kaikki tulevat ja menevät rahtikirjat, joita vuodessa kertyy noin 300 000 kappaletta.

EstCom pyrkii nopeuttamaan Tallinnan alueen tulli ja satamatoimintoja. Tallinnan satamaa kehitetään Portnetjärjestelmän avulla. Sen etuna on, että kerran tietokantaan kirjatut rahtitiedot ovat kaikkien tarvitsijoiden käytettävissä satamaviranomaisia ja asiakkaita myöten.

Suunnitteilla on myös projektin laajentaminen Latviaan, Liettuaan ja Puolaan, eli koko Via Baltica reitille.

Logistisiin verkostoihin liittyvä LogComprojekti kehittää ulkomaankauppaa palvelevia logistisia keskuksia Moskovaan, Pietariin ja Rostoviin. Keskukset toimivat yhdessä EUmaiden järjestelmien kanssa. Projektilla tavoitellaan järkeviä, turvallisia ja edullisia yhdistettyjä kuljetuksia EUmaiden, Venäjän ja muiden IVYmaiden kesken.

 Uutisotsikot syyskuussa
Alkuun
x


PKTsäätiön rekisterissä myös idänkaupan konsultteja

PKTsäätiö ylläpitää KoRetietokantaa, joka sisältää yli 1 000 liikkeenjohdon konsultin tausta ja yhteystiedot. KoResta löytyy tietoja myös konsulttitoimistoista ja konsulttiverkostoista.

Konsultit ovat kuvanneet tiedostoon toimintaansa, erikoistumisalueitaan, toimialaosaamistaan, referenssejään, työkokemuksia ja muita konsultin pätevyyteen liittyviä tekijöitä.

Vast´ikään uusittu KoRe perustuu SQLtietokantaohjelmaan. Uusi versio on kaksikielinen, eli tiedot löytyvät suomeksi ja englanniksi. Se sisältää älykkäitä hakutoimintoja, joilla haku voidaan kohdistaa jokaiseen tilanteeseen parhaiten sopiviin konsultteihin. Hakupalvelu on yrittäjille pääosin maksuton.

PKTsäätiön internetsivuilla (www.pkt.fi) on palvelusta lisätietoja ja mm. demoversio konsulttitiedostosta. Sivuilta on myös runsaasti linkkejä konsulttien kotisivuille.

Rekisterin konsulteista lähes 200 ilmoittaa toimintaansa kuuluvan myös yritysten kansainvälistymisen tai niiden kansainvälisen kaupan edistämisen. Muutama kymmenen konsulteista ilmoittaa erikseen hallitsevansa myös idänkaupan tai toiminnan entisen Neuvostoliiton alueella.

PKTsäätiö toimii pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamisen ja kehittämisen hyväksi. Tavoitetta toteutetaan mm. edistämällä ulkopuolisen asiantuntemuksen käyttöä yrityksissä. Säätiön toimintaan kuuluu myös konsulttikoulutus. Koulutusta järjestetään sekä EUintegraation että Suomen lähialueiden erityiskysymysten tiimoilta.

PKTsäätiö on yksityinen, mutta julkisella rahoituksella toimiva asiantuntijaorganisaatio , jonka taustayhteisöjä ovat mm. Ktm, Kera, TT, Suomen Yrittäjät ja Lifim.

Lisätietoja:
koulutuspäällikkö Markku Arminen, puh. (09) 7511 7522,
fax (09) 7511 7500.

Uutisotsikot syyskuussa
Alkuun x

... Vientipalveluuutiset
... Uutisvuosi 1998. ... Uutisarkisto


Compiler Trade Web Site ©1998-