Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
         
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
U U T I S A R K I S T O / elokuu 98

Vientipalveluuutiset

Uutisvuosi 1998.

Uutisarkisto

 
       
Korkein patenttioikeus perustettu Venäjälle

Maaliskuussa perustettu Venäjän Korkein patenttioikeus käynnistelee toimintaansa. Se täyttää tyhjiön, joka jäi valitusasioissa patenttiviraston valitusosaston yläpuolelle. Korkeimpaan patenttioikeuteen voidaan nyt valittaa valitusosaston päätöksistä. Myös tavaramerkkien mitätöinti tapahtuu Korkeimmassa patenttioikeudessa.

Valitukset voidaan osoittaa Korkeimmalle patenttioikeudelle Venäjän patenttivirastoon. Valituksien käsittely ei ole vielä kuitenkaan alkanut. Valituksia voidaan tehdä Venäjän patenttiviraston valitusosaston päätöksistä, joissa on Venäjän lain mukaista yleistä valitusaikaa jäljellä, so. päätöksistä ei ole kulunut kolmea vuotta kauempaa.

Korkeimman patenttioikeuden perustaminen luo edellytykset yhdenmukaisen patentti ja tavaramerkkikäytännön luomiseksi Venäjällä. Korkeimman patenttioikeuden kautta voidaan lisäksi saada lopullinen päätös eräisiin kiusallisiin, ilman alkuperäisen tavaramerkinhaltijan lupaa rahastusmielessä tapahtuneisiin tavaramerkkien rekisteröinteihin Venäjällä.

Lisätietoja: DI Antti Papula, Patenttitoimisto Papula, puh. (09) 348 0060.
tai www.papula.fi

Uutisotsikot elokuussa
x


Straightwaymarkkinointirengas laajentaa toimintaaluettaan

Straightwayn markkinointiyhteistyöhön on Kymenlaakson lisäksi liittynyt EteläKarjala. Täksi vuodeksi on sovittu liitännäisjäsenyydestä ja syksyn kuluessa sovitaan pysyvämmästä yhteistyöstä. EteläKarjalaa Straightwayssa edustavat Lappeenrannan kaupunki, EteläKarjalan Liitto ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy.

Straightway on perustettu Kymenlaakson logististen palveluiden ja sijoittautumispalveluiden kansainvälistä markkinointia varten. Kohderyhmänä ovat Itälänsikauppaa käyvät yritykset lähinnä Yhdysvalloissa, EU:n alueella ja Venäjällä. Straightwayn markkinointi on tapahtunut alan kansainvälisillä messuilla. Glasgowissa järjestettiin erillinen Trade Missio ja vastaava järjestetään syksyllä Venäjällä.

Starightwayn ytimenä ovat alueella toimivat logistiikkayritykset ASGERT, Beweship Oy, Eurolashing Oy, Finnair Cargo, Hamiko Oy, Kotka Free Zone, Kotka Logistics Oy, Niinivirta Oy, North Euroway Oy, Railcraft Oy, Saimaa Lines Logistics Oy, Scansped Oy, Steveco Oy, Trans Business Europe Oy, Transfennica Oy, Transnordica Oy, Transport R. Pynnönen Oy ja VR Cargo. Lisäksi mukana ovat Kotkan ja Haminan satamat sekä Haminan, Kotkan ja Kouvolan alueelliset kehitysyhtiöt.

Straightway toimii Kymenlaakson kauppakamarin isännöimänä Kotkassa. Se on yhteistyössä Ulkomaankauppaliiton New Northern Europe ohjelman ja Invest in Finland Bureaun kanssa.

Uutisotsikot elokuussa
Alkuun x


Businesslehti Moskovan ja Pietarin päättäjille

Johtoporrasta julkaiseva EstoPress Oy kustantaa myös venäjänkielistä Leaderlehteä. Leader tukee suomalaisviejiä Venäjällä esittelemällä yrityksiä ja niiden tuotteita liikeelämän päättäjille Moskovassa ja Pietarissa. Lehti käsittelee myös Suomen talouselämää ja yleisiä liikkeenjohdollisia aiheita.

Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Leader on muista Venäjälle suunnatuista vientijulkaisuista poiketen aikakauslehtiformaattinen. Sen keskimääräinen painos on 28 000 kappaletta, josta 14 500 jaetaan Pietarissa. Moskovan jakeluun sisältyy erityinen 3 500 kappaleen vipjakelu. Kaikki lehdet lähetetään yritysjohdolle henkilönimin.

Päätoimittaja Ilkka Nousiainen painottaakin lehtensä jakelun luotettavuutta. Perillemeno tarkistetaan vielä jakelututkimuksilla.

EstoPress järjestää lehteä tukeakseen myös paikallisia yritystapaamisia. Kesäkuun alussa pidettiin Pietarissa BusinesstoBusiness Day, johon oli kutsuttu Leaderin ilmoittajia ja heidän venäläisiä asiakkaitaan.

Uutisotsikot elokuussa
Alkuun x


TTkomission Venäjäseminaari syyskuussa

Helsingissä järjestetään 21.22.9 Venäjän taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia käsittelevä seminaari, johon osallistuu korkean tason asiantuntijoita Venäjältä, Suomesta, kolmansista maista ja kansainvälisistä järjestöistä.

Vastaavat seminaarit on järjestetty jo kuutena edellisenä syksynä ja ne ovat saaneet erittäin myönteisen vastaanoton ja yhä laajemman yleisön. Viime vuonna tilaisuuteen osallistui noin 200 kuulijaa.

Tulevan seminaarin aiheina ovat mm. Venäjän taloudellinen tilanne ja näkymät, Venäjä Euroopan taloudellisessa integraatiossa sekä Venäjän ja EU:n suhteet.

Seminaarin tavoitteena on välittää suomalaiselle kuulijakunnalle uusinta analyyttista tietoa Venäjän yhteiskunnallisen transiton nykyvaiheesta ja muutosten etenemisestä sekä edistää suorien kontaktien syntymistä venäläisiin päättäjiin ja asiantuntijoihin.

Seminaarin pääesiintyjät tulevat Venäjältä, EU:n toimielimistä ja Suomesta. Kommentoijiksi ja panelisteiksi on kutsuttu suomalaisten asiantuntijoiden ohella muita länsimaisia asaintuntijoita taloustutkimuslaitoksista ja kansainvälisistä järjestöistä. Seminaarin järjestää aikaisempaan tapaan Suomen ja Venäjän välisen TTkomission yhteiskuntatieteiden työryhmä. Seminaari pidetään Säätytalolla, Snellmaninkatu 911. Seminaari on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Seminaarikieli on englanti, tulkkaus venäjästä on järjestetty.

Ilmoittautumiset:
seminaarisihteeri Susanne Laine, Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos, fax (09) 183 2294, puh. (09) 183 2349, sposti: susanne.laine@bof.fi.

Uutisotsikot elokuussa
Alkuun x


Venäläismatkailijoiden tax freeostokset yhä kasvussa

Global Refund Finlandin nopeasti valmistuneet tilastot kertovat venäläismatkailijoiden ostaneen tammiheinäkuussa tax free tuotteita 267 miljoonalla markalla. Tällä summalla venäläisten osuus nousee jo 87,2 prosenttiin muiden kuin EUkansalaisten tekemistä ostoksista.

Verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna on venäläisten ostosvolyymi kasvanut 27,4 prosenttia. Tax free myynnin kärjessä ovat samat paikkakunnat kuin viime vuonnakin. Helsinki on selvä ykkönen 42.2 % osuudellaan, Lappeenranta kakkosena (16,3 %) ja kolmantena Töysä puhtaasti Veljekset Keskinen automarketin ansiosta (6,1 %). Hieman paremman osan kakusta saavat lisäksi Virolahti ja Kotka.

Toimialoittain tax free myynnin neljä suurta ovat vaatteiden yleisvähittäiskauppa, itsepalvelutavaratalot, tavaratalokauppa sekä autojen varaosat. Venäläisten osuus näissä vastaa heidän osuuttaan koko myynnistä. Autojen varaosien kohdalla asiakaskunta on koostuu lähes pelkistä venäläisistä.

Global Refund Finland hoitaa veronpalautuspalvelua kaupoille. EUmaista saapuvien ostokset eivät tule tilastoihin, koska arvonlisäveroa ei palauteta unionin sisällä. Myös palvelut, kuten matkat ja hotelliyöpymiset puuttuvat tilastoista.Global Refund Finland hoitaa veronpalautuspalvelua kaupoille. EUmaista saapuvien ostokset eivät tule tilastoihin, koska arvonlisäveroa ei palauteta unionin sisällä. Myös palvelut, kuten matkat ja hotelliyöpymiset puuttuvat tilastoista.

Uutisotsikot elokuussa
Alkuun x


Venäjän päättäjätietoja omalle mikrolle

Venäläinen yritysinformaation tuottamiseen erikoistunut AO Infoservice Unison on saanut päivitettyä tietokantaohjelmansa, joka sisältää kontaktitiedot ja perusesittelyt yli 50 000:sta venäläisestä yrityksestä, yhteisyrityksestä ja hankkeesta sekä pankista ja vakuutusyhtiöstä.

PCkäyttöön tarkoitettua ohjelmaa tuo maahan ja markkinoi helsinkiläinen Pharmax International Oy. "Companies and Decision Makers of Russia" ohjelma sisältää tiedot myös kaikista Venäjän hallituksen ja presidentin alaisista organisaatioista, myös ministeriöistä.

Tietokantaohjelman muita haku ja selailuominaisuuksia ovat tiedot yli 1 000 tuoteryhmästä. Tiedot voidaan poimia myös maantieteellisin kriteerein eli 87 regioonin ja 4 000 kaupungin mukaisesti.

Ohjelman tiedot soveltuvat paitsi liikeyhteyksien hakemiseen myös erilaisiin markkinaanalyyseihin. Ohjelman poimintaominaisuuksien ansiosta voidaan tietokannasta selvittää esimerkiksi tietyn alan yritysten määrä ja rakennetiedot halutulta alueelta tai paikkakunnalta.

Tietokannan"Regions of Russia" osassa on keskeistä taloustietoa federaation kaikista alueista. Käyttäjä saa heti tuoreimmat tilastotiedot mm. tuotannon arvosta ja rakenteesta, raakaainevaroista tai viennistä ja tuonnista. – Ohjelma ei todellakaan ole pelkkä liikehakemisto, vaan pätevä työkalu myös erilaisiin markkinaselvityksiin, sanoo toimitusjohtaja Jouni Hakanen Pharmax Internationalista.

Hakanen painottaa myös ohjelman muita lisäominaisuuksia, kuten osoitteiden tulostusmahdollisuutta. Ohjelman kaksi käyttökieltä, englanti ja venäjä, mahdollistavat esimerkiksi prospektien selailun englanniksi ja valittujen osoitteiden tulostuksen venäjäksi. "Companies and Decision Makers of Russia" toimitetaan CDROM/Windows 95 muodossa. Tietokanta voidaan tilata myös jatkuvalla päivityssopimuksella.

 Uutisotsikot elokuussa
Alkuun
x


Transitoliikenteeessä suuntaus kappaletavaraan

Ennusteiden mukaan Suomen transitoliikenne kasvaisi nykyisestä 4, 9 miljoonasta tonnista noin kahdeksaan miljoonaan tonniin vuoteen 2010 mennessä. Kauttakulkuliikenteen taloudelliset vaikutukset kasvaisivat lähivuosina, sillä Suomen kautta kuljetetaan tulevaisuudessa arvokkaampaa ja paljon käsittelyä vaativaa tavaraa todetaan liikenneministeriön tuoreessa selvityksessä.

Transitoliikenteellä tarkoitetaan Suomessa lähinnä Venäjän ulkomaankaupan kuljetuksia Suomen satamien kautta. Kilpailu transitoliikenteen kuljetuksista on kovaa muiden Itämeren maiden kanssa. Baltian satamien etuna suomalaisiin verrattuna on matalampi hintataso. Suomen satamat ovat vastaavasti etulyöntiasemassa nopeutta, erityiskäsittelyä ja turvallisuutta vaativissa kuljetuksissa. Eniten Suomen satamien kautta kuljetetaan arvokasta kappaletavaraa, kemianteollisuuden tuotteita, lannoitteita sekä metallituotteita. Tonnimääräisesti transitoliikenne on viime vuosina pysynyt lähes samana. Transitoliikenteen tuoma kuljetustulo on kuitenkin kasvanut.

Venäjän ulkomaankaupan kuljetuksia kulki Itämeren satamien kautta vuonna 1995 noin 79 miljoonaa tonnia. Baltian maiden satamien kautta tavaravirrasta kulki 65 prosenttia, Venäjän satamien kautta 29 prosenttia ja Suomen kautta kuusi prosenttia. Transitoliikenteen osuus kokonaisliikenteestä on Suomessa vajaat seitswemän prosenttia, kun Baltian maissa osuus vaihtelee 68 ja 97 prosentin välillä.

Maantieliikenteen osuus transitoliikenteessä on kasvanut ja rautatiekuljetusten osuus on pienentynyt viime vuosina. Etenkin arvokkaan kappaletavaran kuljetukset konteissa, trailereissa ja kuorma autoissa ovat tasaisesti lisääntyneet. Itään suuntautuvan kuormaautoliikenteen ongelmana Venäjällä ovat kuitenkin kuljetuksia koskevien säännösten jatkuva muuttuminen, erilliset luvat ja maksut, jakeluterminaalien vähäisyys sekä rikollisuus.

Suomen kautta kuljetetaan tulevaisuudessa yhä enemmän arvotavaraa, huolellista käsittelyä vaativaa tavaraa sekä kemikaaleja. Erikoistuminen tiettyihin tavaralajeihin ja kuljetusten turvallisuus ovat selvityksen mukaan Suomen kilpailuvaltteja. Tulevaisuudessa Suomella on mahdollisuuksia kehittyä PohjoisEuroopan logistiseksi keskukseksi. Tämä edellyttää kuitenkin suomalaisten logistiikkapalvelujen tehokasta markkinointia. kokonaispalvelujen tuottamista tavaralajeittain sekä aikaisempaa vilkkaampaa ulkomaisen pääoman ja yritystoiminnan sijoittumista maahamme.

Uutisotsikot elokuussa
Alkuun x


Compiler Trade Web Site © 1998-