Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
         
  
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
U U T I S A R K I S T O /  toukokuu  98

Toukokuun uutisotsikot 

Vientipalveluuutiset

Uutisvuosi 1998.

Uutisarkisto

       
Venäläismatkustajat tuovat idänkauppaa kotiporteille

Venäläisten matkustusboomi saattaa tuoda Suomen kaupoille, matkailuyrityksille sekä majoitus ja ravitsemusliikkeille jopa kahden miljardin myyntitulot, josta tax freen osuudeksi arvioidaan 500 miljoonaa markkaa, sanoo projektin vetäjä toimitusjohtaja Matti Väätäinen.

Rajakaupan tietoprojektin tuore selvitys ennakoi 1.1 miljoonan venäläisen matkailevan Suomessa tänä vuonna. Kuusi vuotta sitten, jolloin matkustaminen vapautui venäläisiä kävi vain 150 000 henkeä.

Venäläisten rahankäyttö keskittyy toistaiseksi pääkaupunkiin, Lappeenrantaan, Kouvolaan, Kotkaan ja Haminaan. Venäläisten uusimpana löytönä on Lahti. Venäläismatkailijat tulevat lähialueilta Pietarista, Pietarin alueelta ja Viipurista. Lyhyiden etäisyyksien takia monet matkailevat Suomessa varsin säännöllisesti, keskimäärin kerran kuukaudessa. Samalla matkustajavirta uudistuu, sillä huhtikuun haastatelluista 15 prosenttia oli ensikäynnillä Suomessa.

Venäläinen "perusmatkailija" on selvityksen mukaan Pietarissa asuva 3540 vuotias perheellinen mies, joka työskentelee yksityisellä sektorilla. Hän tekee useasti kahden vuorokauden matkan omalla autolla ja majoittuu hotellissa. Rahaa kuluu käynnin aikana noin 4 500 markkaa. Ostopäätöksiin vaikuttavat omat kokemukset, tuttavilta saatu tieto ja lehtiinformaatio.

Suomen matkailulle selvitys lupaa hyvää, sillä kotimaiset suosikit kuten lomamökit ja kylpylät kiinnostavat eniten myös naapurista tulevia. – Elokuu on venäläisten suosima lomakuukausi, joten kapasiteettia meiltä pitäisi löytyä, Matti Väätäinen painottaa. (25.5.1998)

Toukokuun uutisotsikot 
Alkuun  x


Venäjän Tullikomitea perui
saattovaatimuksensa toistaiseksi

Venäjän Tullikomitea on Suomen tullihallituksen ja liikenneministeriön saaman tiedon mukaan peruuttanut määräyksensä tullisaattomenettelystä. Määräyksen mukaan neljä keskeistä tuoteryhmää olisi pitänyt kuljetusliikkeen kustannuksella saattaa määräpaikkaan. Saattokustannuksiksi Pietariin ilmoitettiin 3500 markkaa ja Moskovaan 4500 markkaa.

Määräys, jota Venäjä alkoi soveltaa 13.5. oli TIRsopimuksen, Suomen ja Venäjän maantieliikennesopimuksen sekä vuodelta 1969 olevan Wienin konvention vastainen. Venäjän Tullikomitean peruttua nyt määräyksensä on Suomen tullihallitus puolestaan lopettanut vastatoimenpiteensä.

Venäjän Tullikomitea on ilmoittanut aikovansa antaa uudet ohjeet 27.5. Suomen mahdolliset jatkotoimet ratkeavat kun uusien ohjeiden sisältö on tiedossa. Tullihallitus joka tapauksessa tiedottaa päätöksestään sisämaan kuljetuskomitealle (ECE), EU:n komissiolle, EU:n kansallisille tullihallinnoille ja IRU:lle. (25.5.1998)

Toukokuun uutisotsikot 
Alkuun  


Kansainväliseltä maantiekuljetusjärjestöltä
tiukka kannanotto Venäjän TIRkuljetuksista

Kansainvälinen maantiekuljetusjärjestö IRU pitää Venäjän tulliongelmia maan sisäisestä verojen ja maksujen kiertämisestä eikä puutteellisesta TIRmenettelystä johtuvina. Ongelmat pitää järjestön mukaan ratkaista kansallisin poliisitoimin eikä kansainvälisiin kuljetuksiin kohdistetuin, sopimusten vastaisin saatto ja vastaavin vaatimuksin.

Suomen Kuormaautoliitto on saanut IRUn TIRcarnet´ien kansallisille takaajajärjestöille lähettämän kirjeen, kertoo toimitusjohtaja Seppo Sainio. Sainion mukaan IRU ilmoittaa kirjeessä tukevansa Suomen viranomaisten tiistaina aloittamaa vastatoimenpidettä tarkastaa järjestelmällisesti Suomesta lähtevät venäläisautot satamissa ja rajoilla sekä estää kokonaan neljän tuoteryhmän autojen, televisioiden, suklaan ja huonekalujen tavaroiden kuljetukset venäläisautoilla Venäjälle.

IRU kertoo myös muiden maiden harkitsevan toimia venäläisiä ajoneuvoja kohtaan. Se on kääntynyt kansallisten takaajajärjestöjen puoleen, jotta ne vaatisivat oman maansa viranomaisilta toimia. Tarkoituksena on, että viranomaiset vetoaisivat Venäjän tullikomiteaan ja Yhdistyneiden kansakuntien asianomaiseen komiteaan Venäjän painostamiseksi.

Viimeviikkoisten selvitystensä perusteella IRU on osoittanut Venäjän tullikomitealle, että niihin kuormiin, joihin saattovaatimus on esitetty, ei ole liittynyt tulliriskejä, jotka oikeuttaisivat vaatimaan saattoa. Tullikomitean yksipuoliset toimet uhkaavat IRUn mielestä koko TIRjärjestelmän olemassa oloa ja johtavat yhä laajeneviin kansainvälisiin vastatoimiin. (22.5.1998)

Toukokuun uutisotsikot 
Alkuun  


Puitetakuusopimuksen toteutus etenee

Marraskuussa allekirjoitettu Suomen ja Venäjän välinen puitetakuu ja rahoitussopimus on tulossa käytännön toteutukseen. Merita Pankki ja Leoniakonserniin kuuluva Suomen Vientiluotto ovat allekirjoittaneet Venäjän valtion omistaman Vnesheconombankin kanssa luototukseen liittyvän puitesopimuksen.

Viime vuotinen takuusopimus on arvoltaan noin miljardi markkaa. Sopimus koskee suomalaista alkuperää olevien pääomatavaroiden ja palvelujen vientiä Venäjälle. Ehtona on, että Venäjän hallitus pitää hankkeita maalle tai maan taloudelle merkittävinä ja toteuttamiskelpoisina.

Takuukeskus antaa takuun sopimusjärjestelyn piiriin kulloinkin hyväksyttäville hankkeille. Lisäksi Venäjän hallitus sitoutuu takaukseen sopimuksen puitteissa nostettavien luottojen takaisin maksamisesta.

Takuusopimuksen mukaan rahoittajapankit allekirjoittavat erillisen puitesopimuksen Vnesheconombankin kanssa, joka on takuusopimuksen piirissä toteutettavissa kaupoissa luotonsaajana. Ensimmäisinä sopimuksen allekirjoittaneiden Meritan ja Vientiluoton lisäksi puitesopimuksen piiriin voidaan myöhemmin hyväksyä myös muita rahoittajia.

Rahoittajapankkien mukaan nyt allekirjoitettu puiteluotto merkitsee uutta avausta suomalaisten yritysten Venäjän hankkeiden laajamittaisessa rahoituksessa ensimmäistä kertaa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Toukokuun uutisotsikot 
Alkuun  


Sammolle tytäryhtiö Latviaan

Sampo on perustanut Latviaan vahinkovakuutusyhtiön, AAS Sampo Latvijan. Tytäryhtiön perustaminen Latviaan on jatkoa Sammon toiminnan laajenemiselle lähialueille.

Sampo Latvija keskittyy aluksi maassa toimivien yritysasiakkaittensa ja niiden henkilöstön keskeisten omaisuusriskien vakuuttamiseen. Latvian markkinoille se tuo ensin omaisuus ja keskeytysvakuutukset, myöhemmin myös yritystoiminnalle tärkeät kuljetus ja keskeytysvakuutukset sekä auto ja liikennevakuutukset. Riskienhallintaan kuuluu myös yhteistyö turvallisuuden edistämiseen erikoistuneiden paikallisten viranomaisten ja yrittäjien kanssa.

Samporyhmä haluaa olla mukana maantieteellisesti läheisen maan vakuutusalan kehityksessä ja talouselämän elpymisessä, toteaa Sampo Latvijan hallintoneuvoston puheenjohtaja, YritysSammon toimitusjohtaja Juhani Vesterinen.

Vesterisen mukaan Sammon tavoitteena on vakuutuspalvelujen tarjoaminen myös Latviassa toimiville kansainvälisille yrityksille ja niiden henkilöstölle. Vakuutuspalveluja yhtiö laajentaa sitä mukaa kun saadaan kokemusta toiminnasta latvialaisilla vakuutusmarkkinoilla, jot ka käsittävät nyt 19 vahinko ja yhdeksän henkivakuutusyhtiötä.

Toukokuun uutisotsikot 
Alkuun  


Kouvolan seutu hakee itään
suuntautuvaa yritystoimintaa

Kouvolan Seudun Kuntayhtymä on kehittänyt yrityspalvelupaketin, jolla haetaan pääkaupunkiseudulta ja muualtakin Suomesta tuotannollisia investoijia Kymenlaaksoon. Mielenkiinnon kohteina ovat erityisesti Venäjälle vievät yhtiöt, joille uutta kotimaan toimipistettä argumentoidaan maantieteellisen sijainnin lisäksi monilla kannustavilla eduilla .

Yritystoiminnan edistämisestä huolehtii käytännössä Kouvolan Yrittäjäkeskus. Sen tukipalveluihin kuuluvat mm. rahoitusjärjestelyt, tontti ja toimitilaratkaisut, henkilökunnan koulutuspalvelut sekä mahdollisuus osallistua alueen yhteisiin kansainvälistymisprojekteihin.

Uusien yritysten alueelle siirtymiseen Kouvolan Seudun Kuntayhtymä näkee vahvoja toiminnallisia perusteita. Kouvolan asema on EU:n ja Venäjän yhdistelmäkuljetusten solmukohta. Tavaraa tulee laivoilla, maanteitse ja kiskoilla. Itään matkaa aseman kautta vuodessa noin 10 miljoonaa tonnia.

Venäjän rajalle on Kouvolan alueelta vaajan kahden tunnin matka. Kuljetusaika Helsingistä on sama. KotkaHamina satamapari on vain tunnin kuljetusmatkan päässä.

Toukokuun uutisotsikot 
Alkuun  


Idänkaupan Vientipalveluiden internetversiokeräsi
heti tuhansia katsojia

Idänkaupan Vientipalveluiden Compiler Trade Web Site avattiin huhtikuun 4. päivänä. Palvelun suora osoite on www.compiler.fi. Se löytyy myös Soneran (Telen) päävalikkosivuilta kohdasta "Kotimaan talousuutiset" ja "Ulkomaan talousuutiset".

Compiler Trade Web Site keräsi systeemioperaattorin raporttien mukaan tuhansia kävijöitä jo kolmen ensimmäisen viikon aikana (lehtemme painoon mennessä). Uusi idänkaupan internetpalvelu jakautuu kahteen osaan. "Idänkaupan Vientipalvelut" on pääosin suomenkielinen ja "Trade Station Finland" on yksinomaan englannin kielellä.

Palvelun suomenkielisellä puolella on tarjolla Idänkaupan Vientipalveluiden tuoreimpia uutisia ja uutisarkisto tammikuusta lähtien. Uutisia päivitetään myös painetun julkaisun ilmestymisvälien aikana. Muuta uutisantia ovat Esmerkin Venäjän ja Baltian talousuutisten viikkokooste sekä Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen Idäntalouksien Viikko.

Trade Station Finland on tarkoitettu kansainväliselle Venäjän kaupasta kiinnostuneelle asiakaskunnalle. Palvelu on tehty "virtual library" periaatteella. Tietolähteet on jaoteltu neljään pääryhmään: news, economy, business ja business support. Lähteet on huolella seulottu suuresta tietolähteiden määrästä. Kaikki valitut kohteet on tarkistettu sekä sisällön että linkkiyhteyksien osalta.

Palvelun kummassakin kieliversiossa esitellään kaupallisesti suomalaisia vientipalveluyrityksiä. Mainosvaihtoehtoina ovat hakemistoilmoitukset, bannerit ja linkitykset mainostajan omille kotisivuille. Palvelussa voidaan myös esittää advertoriaaleja ja tiedotteita.

Compiler Trade Web Siten päätoimittajana on VTM Kaija PasilaLehmuskallio. Tiedustelut: puh. (09) 492 854.

Toukokuun uutisotsikot 
Alkuun  


Mirja Azeem SuomalaisVenäläisen kauppakamarin toimitusjohtajaksi

Fil.maist., MKT Mirja Azeem on nimitetty 1.5 alkaen SuomalaisVenäläisen kauppakamarin uudeksi toimitusjohtajaksi. Mirja Azeem siirtyy kauppakamariin TNT:n palveluksesta, jossa hän on viimeksi toiminut kehitysjohtajana ja alueellisena koordinaattorina vastaten mm. TNT:n Baltian ja Pietarin toiminnoista.

Mirja Azeem on työskennellyt 1980luvun puolivälistä lähtien idänkaupan alalla. Hän aloitti tanskalaisen meijeriteknologian itäviennin tehtävissä. Vuonna 1991 hän siirtyi TNT:n palvelukseen toimien useissa eri tehtävissä Helsingissä sekä Moskovan ja Tallinnan toimipisteissä. Moskovassa Azeem oli 199193 aluejohtajana ja käynnistämässään Tallinnan toimistossa vastaavassa tehtävässä 199495.

Maisteri Azeem on varsin kielitaitoinen halliten sujuvasti kuutta kieltä, mm. venäjää, eestiä ja tanskaa.

Toukokuun uutisotsikot 
Alkuun  


Northlink markkinoi laajasti Venäjän transitoa
Perämeren kautta

Perämeren satamat ovat tehneet sopimuksen kansainvälisen yhteismarkkinoinnin toteuttamisesta myös tänä vuonna Venäjän transitokuljetusten lisäämiseksi. Yhteistyö on jatkoa viime vuonna saaduista hyvistä kokemuksista. Perämeren satamista on muodostettu Northlink Group niminen markkinointiryhmä, johon kuuluvat Kemi, Oulu, Raahe, Kokkola ja Pietarsaari. Myös satamissa toimivat huolinta ja ahtausliikkeet sekä rautatiekuljetuksista vastaava VR Cargo ovat mukana ryhmässä.

Northlink ryhmä järjestää markkinointitilaisuuden ensi kesäkuussa Rotterdamissa, ja syksyllä Lontoossa, Hampurissa ja Moskovassa. Lisäksi ryhmä toteuttaa muita markkinointitoimia sekä Venäjällä että Euroopassa.Satamien liikenne oli viime vuonna noin 13 miljoonaa tonnia, josta transiton osuus oli noin kymmenen prosenttia. Määrät ovat kasvamassa jälleen tänä vuonna muutaman taantuneen vuoden jälkeen.

Perämeren satamat pitävät vahvuutenaan hyvää, luotettavaa ja nopeaa palvelukykyä verrattuna Baltian, Pietarin ja PohjoisVenäjän satamiin. Perämeren kautta hoidetaan konttikuljetuksia maanteitse LuoteisVenäjän alueelle sekä raakaainekuljetuksia Venäjältä länteen. Erityisesti Kokkolan sataman bulktavaran automaattiset kuljetinjärjestelmät sekä varastot ovat osoittautuneet vahvaksi kilpailutekijäksi. Myös konttien kuljetukset LuoteisVenäjälle lisääntyvät pohjoisen satamien kautta.

Toukokuun uutisotsikot 
Alkuun  


Etla arvioi EUjäsenyyden vahvistavan Suomen
ja Viron taloussuhteita

Euroopan unionin laajeneminen Keski ja ItäEuroopan maihin on vähintään kaksivaiheinen projekti. Ensimmäinen vaihe ajoittunee vuosiin 20032005, jolloin Viron arvioidaan ainoana Baltian maista voivan tulla jäseneksi. Toisen vaiheen ajoittumista on vaikeampi arvioida. Kaikki Baltian maat lienevät kuitenkin EU:n jäseniä viimeistään vuonna 2010.

Euroopan unionin laajentuminen lisää suoria investointeja ja siirtää teknologiaa Baltian maihin. Tämä luo kauppaa Itämeren alueella, mikä edistää taloudellista hyvinvointia. Samalla EUjäsenyys lisää kilpailua näillä markkinoilla kaventaen suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksia. Myös tuotantokustannukset Baltian maissa nousevat, jolloin tekstiili ja vaatetusteollisuuden alihankintoja kannattaa siirtää esimerkiksi Venäjälle.

Työvoiman liikkuvuuden vapautuminen ylimääräisen siirtymäajan jälkeen aiheuttaa paineita Virosta Suomeen kohdistuvalle muuttoliikkeelle. Muuttopaine jäänee kuitenkin suhteellisen vähäiseksi.

Kilpailutilanteen kiristyminen ei kuitenkaan ole suomalaisyrityksille varsinainen uhka. Suomalaiset yritykset olivat ensimmäisinä Viron markkinoilla 1990luvun alussa ja olemme tällä hetkellä Viron tärkein kauppakumppani. Viroon tehdyistä suorista ulkomaisista investoinneista noin kolmannes on Suomesta.

Vaikka Suomen Vironviennin kasvu tasaantuu, voi vienti Latviaan ja Liettuaan kasvaa keskimääräistä nopeammin, sillä suomalaisyritykset eivät ole kohdistaneet koko kauppapotentiaaliaan näihin maihin. Myös suomalaisia suoria investointeja on suuntautunut Latviaan ja Liettuaan huomattavasti vähemmän kuin Viroon.

EteläSuomen ja Viron taloudet ovat alkaneet integroitua suhteellisen nopeasti. Ristikkäiskaupan eli samanlaisten tuotteiden kaupan osuus kaikesta maiden välisestä kauppavaihdosta on kaksinkertaistunut neljässä vuodessa 40 prosenttiin. Tämän kehityksen voidaan odottaa jatkuvan. Viron kuten muidenkin Baltian maiden pieni koko, alhainen ostovoima ja kapea tuotantorakenne hidastavat kuitenkin investointien ja kaupan toisiaan täydentävää kehitystä.

Tiedot ilmenevät Etlan vastavalmistuneesta tutkimuksesta "Baltian maiden EUjäsenyys ja Suomi ".

Toukokuun uutisotsikot 
Alkuun  


Compiler Trade Web Site © 1998-