Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
         
 
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

       

U U T I S A R K I S T O / maaliskuu 98

Vientipalveluuutiset

Uutisvuosi 1998

Uutisarkisto

Uutisotsikot

Rakennustieto Oy vauhdittaa rakennustarvikkeiden itävientiä

Uusi vientiopas Puolasta kiinnostuneille

SVKK kouluttaa sertifioinnissa ja tullauksesssa

Venäläisturistien ostoskäyttäytymistä seurata KaakkoisSuomessa

EUohjelma rahoittaa venäläisjohtajien työharjoittelun Suomessa

 
       
Rakennustieto Oy vauhdittaa rakennustarvikkeiden itävientiä

Rakennustieto Oy on muuttumassa yhä enemmän tiedon viejäksi ja uusien markkinoiden avaajaksi rakennustarviketeollisuudelle. Toimien on tarkoitus edistää erityisesti pkyritysten vientityötä.

Suomalaistuotteita Virossa markkinoi Tallinnan rakennuskeskus. Se on Rakennustieto Oy:n tytäryhtiö, joka jakaa tietoa sekä tuotteista että rakennusten suunnittelusta. Samanlainen rakennuskeskus toimii myös Pietarissa ja uusi avataan Moskovassa jo kesäkuussa. Riikaan tulee niin ikään rakennuskeskus pohjoismaisena yhteistyönä.

Venäjän markkinoita varten Rakennustieto on laatinut 1 500sivuisen venäjänkielisen RTkortiston. Rakennustieto on myös julkaissut vientioppaan, joka selvittää yksityiskohtaisesti vientimahdollisuuksia yli 20:een itäisen Euroopan maahan, mukaanlukien entisen Jugoslavian alueen valtiot.

Oppaan on kirjoittanut Rakennustiedon päätoimittaja Markku Lappalainen, joka vastaa myös yhtiön kansainvälisistä toiminnoista. Markku Lappalainen uskoo rakennustuotteiden itäviennin jatkuvan edelleen hyvänä. Virossa suomalaisten rakennusmateriaalien markkinaosuus on jo noin 65 prosenttia ja Venäjällä rakennustoiminta jatkuu vilkkaana Moskovassa ja raakaaineita tuottavissa teollisuuskeskuksissa.

Alkuun


Uusi vientiopas Puolasta kiinnostuneille

Fintran lähipäivinä ilmestyvä Liikemiehen Puola kirja antaa perustietoja ja käytännön neuvoja Puolan markkinoista kiinnostuneille yrityksille. Kirjoittajalla Kari Räsäsellä on yli 20 vuoden kokemus Puolan kaupasta.

Kari Räsäsen mielestä tämän päivän Puola on Suomelle varsin hyvä kauppakumppani sekä markkinoiden koon että maantieteellisen läheisyyden vuoksi. Puola on koko tämän vuosikymmenen ajan vaurastunut nopeasti. Kasvunäkymät ovat jatkossakin hyvät, sillä jo pitkälle yksityistetty yritystoiminta on monipuolista sekä tuotantosektorilla että palvelualoilla. Maalla on myös merkittäviä luonnonrikkauksia.

Kirjassa esitellään Puolan tasavaltaa, maan taloutta, yhteiskunnan infrastruktuuria, Suomen ja Puolan kauppasuhteita sekä käytännön yritystoimintaa. Kirjan tärkein luku käsittelee suomalaisyritysten markkinoille pääsyä ja menestysmahdollisuuksia.
Lisätiedot ja tilaukset: Fintra, puh. (09) 228 281,
faksi (09) 228 28 520, email: fintra@fintra.fi.

Alkuun


SVKK kouluttaa sertifioinnissa ja tullauksesssa

SuomalaisVenäläinen kauppakamari käynnistää syksyllä ohjelman, jonka tarkoituksena on kouluttaa sertifiointi ja tullauskysymysten asiantuntijoita Venäjän kauppaa käyvien pkyritysten tarpeisiin.

Venäjän sertifiointivaatimukset ovat viime vuosina olleet etenkin pkyritysten kompastuskivenä. Viejät eivät tiedä tarvitaanko tuotteelle turvallisuussertifikaatti, mistä sellaisen saa ja miten sertifiointi tapahtuu. Myös vastaavuusmerkki on monelle tuntematon.

Yhtälailla SVKK:n neuvontapalvelu saa päivittäin kertoa, mitä asiakirjoja Venäjän tu lli vaatii tai miten tavaraa viedään Venäjälle väliaikaisesti.

Koulutusohjelmaan sisältyy työskentelyä hankeyrityksissä sekä
lähiopetusta. Kahdeksan kuukauden pituinen ohjelma on oppilaille ilmainen ja pkyrityksille hankkeeseen osallistuminen maksaa koko ajalta 20.000 markkaa. Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Uudenmaan TEkeskuksen Kekoprojektin kanssa.
Tiedustelut: Raili Rajamäki, SVKK, puh. (09) 6969 3460,
faksi (09) 6969 3465.

Alkuun


Venäläisturistien ostoskäyttäytymistä seurataan KaakkoisSuomessa

KaakkoisSuomen maakuntaliitot sekä seutukunnat selvittävät kaksivuotisella tutkimusprojektilla venäläisturistien rahankäyttöä ja palvelukokemuksia Suomessa. Haastateltavina ovat autolla tai junalla KaakkoisSuomen rajaasemien kautta tulevat turistit.

Tutkimuksen seuraava haastattelukierros käynnistyy toukokesäkuun vaihteessa. Tutkimuksen toteuttaa lappeenrantalainen Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy. Aikaisempien haastattelukierrosten perusteella tiedetään muun muassa, että vaateostokset ovat venäläismatkailijan tyypillisin rahankäyttökohde. Myös elintarvikeostokset ovat hyvin yleisiä. Markkamääräisesti eniten venäläiset käyttävät kuitenkin rahaa autoihin, auton varaosiin ja huoltoon, rakennustarvikkeisiin sekä kodinkoneisiin.

Tyypillinen venäläismatkailija käyttää Suomessa rahaa noin 1.600 markkaa, mutta jopa kymmenillä tuhansilla markoilla tavaraa ostavat jobbarit nostavat keskimääräisen ostossumman 4.700 markkaan.Idänkaupan Vientipalvelut tutkii taasn Idänkaupan Vientipalvelut selvittää maalishuhtikuussa neljännen kerran suomalaisyritysten toimintaoloja, odotuksia ja aikeita Venäjän markkinoilla.

Kahdesti vuodessa tehtävän tutkimuksen vastaajat rekrytoidaan tilastollisena näytteenä lehtemme lukijakunnasta. Toivomme taas yhtä aktiivista osallistumista kyselyymme kuin aiemminkin.

Alkuun


EUohjelma rahoittaa venäläisjohtajien työharjoittelun Suomessa

EU on suunnitellut uuden kehitysohjelman, jonka tarkoituksena on perehdyttää venäläisiä johtajia markkinatalouden toimintaajatuksiin ja toimintatapoihin. Tacisin alla kulkeva "Productivity Initiative Programme" ohjelma pyrkii järjestämään venäläisyritysten johdolle kolmen kuukauden koulutusjaksoja yhteistyössä EUmaiden yritysten kanssa. Toimintamalli on isäntäyrityksille otollinen, koska emoyhtiö tai IVYmaassa sijaitseva tytäryhtiö voi suoraan nimetä haluamansa henkilön, siis myös jo omassa palveluksessa olevan kandidaatin.

Valittavat johtajat tulevat viettämään kolmen kuukauden koulutusjaksosta kymmenen viikkoa isäntäyrityksessä Suomessa. Isäntinä toimivilla yrityksillä on erinomainen tilaisuus kehittää oman henkilöstönsä johdon tai yhteistyökumppaneidensa osaamista.

Vasta Venäjälle suuntautuvat yritykset voivat puolestaan ohjelman turvin luoda kontaktiverkkoa ja valita tulevia liikekumppaneitaaan Venäjällä. Ja mikä parasta EU maksaa taas kaikki osallistujien kulut!

Koulutusohjelmaa edustaa Suomessa Uudenmaan liitto, jolla on myös suora yhteistyösopimus Moskovan kaupungin kanssa.

Lisätietoja antaa: erityisasiantuntija Juha Savander,
puh. (09) 4767 4340.


... Vientipalveluuutiset
... Uutisvuosi 1998. ... Uutisarkisto

Compiler Trade Web Site ©1998-